საჯარო დაწესებულება

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია

16 მოთხოვნა
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია გთხოვთ მიღება დამიდასტუროთ წერილის ნომერი: 48-482312157 თარიღი: 01/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბ...
საჯარო დაწესებულება: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები გთხოვთ მიღება დამიდასტუროთ პატივისცემით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია წერილის ნომერი: 48-482312240 თარიღი: 02/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე...
საჯარო დაწესებულება: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ ვისგან: ანა <[მოთხოვნის #2057 ელ-ფოსტა]> გაგზავნილი: შაბათი, 22 აპრილი, 2...
საჯარო დაწესებულება: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ ვისგან: ანა <[მოთხოვნის #1995 ელ-ფოსტა]> გაგზავნილი: პარასკევი, 21 აპრილი...
საჯარო დაწესებულება: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა პატივისცემით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია წერილის ნომერი: 48-4823121145 თარიღი: 01/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105...
საჯარო დაწესებულება: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ პატივისცემით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია ორშ, 15 მაი. 2023, 13:25-ში მირანდა თეთრაძე-მა <[1][მოთხოვნის #1908 ელ-ფოსტა]> დაწერა: მოგესალმებით,...

Attachment 2023 1.xlsx Attachment 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ გთხოვთ წერილი გამოაგზავნოთ  რეკვიზიტების სრული დაცვით პატივისცემით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია ორშ, 15 მაი. 2023, 13:04-ში მირანდა თეთრაძე-მა...
საჯარო დაწესებულება: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ გთხოვთ მოიწეროთ ოფიციალური წერილი სადაც დაზუსტებული იქნება თუ ვის წერთ წერილს და  რას ითხოვთ კონკრეტულად. ასევე წერილი გამოაგზავნეთ ხელმოწერილი. პატ...
საჯარო დაწესებულება: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2013-2023 წწ გთხოვთ მოიწეროთ ოფიციალური წერილი სადაც დაზუსტებული იქნება თუ ვის წერთ წერილს და  რას ითხოვთ კონკრეტულად. ასევე წერილი გამოაგზავნეთ ხელმოწერილი. პატ...
საჯარო დაწესებულება: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
წყალტუბოს რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. გთხოვთ მიღება დამიდასტუროთ პატივისცემით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია 1 ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი“ 2 ა (...
საჯარო დაწესებულება: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები გთხოვთ მიღება დამიდასტუროთ პატივისცემით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია წერილის ნომერი: 48-482312228 თარიღი: 02/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე...

Attachment 1.xlsx

საჯარო დაწესებულება: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
წყალტუბოს რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 განცხადებაზე პასუხის ნახვა შესაძლებელია ამ ლინკზე 48 4823124104.pdf-ში: https://askgov.ge/ka/request/cqaltubos_municipalitetshi_2013_2014
მოთხოვნის მიმღები: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშვებული ხარვეზების გამო პატივისცემით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია წერილის ნომერი: 48-4823124111 თარიღი: 04/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105...
საჯარო დაწესებულება: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები მოგესალმებით, განცხადებაში მიწერია, რომ ელექტრონული ფორმით მსურს ინფორმაციის მიღება. ამიტომ დოკუმენტში შეცდომაა დაშვებული, როცა მითითებულია ინფორმაცი...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მილანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დასაქმებული სოციალურად დაუცველ პირთა რაოდენობა გთხოვთ, დამიდასტუროთ განაცხადის მიღება და მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციცის ნომერი.
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მილანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?