საჯარო დაწესებულება

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია

16 მოთხოვნა
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია მოგესალმებით, გიგზავნით მოთხოვნილ ინფორმაციას. -- პატივისცემით, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია. მის: ქ. ჩხოროწყუ, დავით აღმაშენებლის ქ. №1 ტელ: 5...

Attachment 2023.xlsx Attachment 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ხჩხოროწყუს რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 მოგესალმებით, გიგზავნით მოთხოვნილ ინფორმაციას. გთხოვთ დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. -- პატივისცემით, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია. მის: ქ. ჩხო...
საჯარო დაწესებულება: ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე არსებული მანქანების რაოდენობა წლების მიხედვით 2013-2023 მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. გიდასტურებთ წერილის მიღებას! მადლობ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელისაბედი თარიღი: .
წარმატებული
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ მოგესალმებით, მადლობა, ინფორმაციისთვის. პატივისცემით, მირანდა თეთრაძე

Attachment .xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
წარმატებული
განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა წლების მიხედვით (2013-2023) და განთავისუფლების მიზეზ(ებ)ი გიდასტურებთ მიღებას. დიდი მადლობა მოწოდებული ინფორმაციისთვის. პატივისცემით, ელენე ნოდია

Attachment 2013 2023.xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
ჩხოროწყუს რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. მოგესალმებით, გიგზავნით მოთხოვნილ ინფორმაციას. -- პატივისცემით, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია. მის: ქ. ჩხოროწყუ, დავით აღმაშენებლის ქ. №1 ტელ: 5...
საჯარო დაწესებულება: ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები მოგესალმებით, გიგზავნით მოთხოვნილ ინფორმაციას. გთხოვთ, მიღება დაგვიდასტურეთ -- პატივისცემით, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია. მის: ქ. ჩხოროწყუ, დ...

Attachment 2013 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები მოგესალმებით, გიგზავნით მოთხოვნილ ინფორმაციას . გთხოვთ, მიღება დაგვიდასტურეთ. -- პატივისცემით, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია. მის: ქ. ჩხოროწყუ,...

Attachment 2013 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2019-2023 წწ. გიდასტურებთ მიღებას. დიდი მადლობა მოწოდებული ინფორმაციისთვის. პატივისცემით, ელენე ნოდია

Attachment 2013 2023.xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ მოგესალმებით, მადლობა, ინფორმაციის მოწოდებისთვის. პატივისცემით, მირანდა თეთრაძე

Attachment 2014 2022.xlsx Attachment 2013 2023.xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
წარმატებული
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა მოგესალმებით, გიგზავნით მოთხოვნილ ინფორმაციას. -- პატივისცემით, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია. მის: ქ. ჩხოროწყუ, დავით აღმაშენებლის ქ. №1 ტელ: 5...
საჯარო დაწესებულება: ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშვებული ხარვეზების გამო მოგესალმებით, ჩხოროწყუს მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები მოგესალმებით, ჩხოროწყუს მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები მოგესალმებით, ჩხოროწყუს მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები მოგესალმებით, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ად...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?