საჯარო დაწესებულება

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია

16 მოთხოვნა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია წერილი გამოგზავნილი იყო ფოსტით და დაბრუნდა უკან, გიგზავნით ელ. ფოსტით. გთხოვთ დამიდასტურეთ მიღება. წერილის ნომერი: 72-722318468 თარიღი: 03/07/2023 ა...
საჯარო დაწესებულება: ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?