საჯარო დაწესებულება

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია

15 მოთხოვნა
ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები გიგზავნით დანართს სამ, 25 აპრ. 2023, 14:56-ში ანა-მა <[1][მოთხოვნის #1701 ელ-ფოსტა]> დაწერა: მოგესალმებით, დანართი არ არის გამოგზავნილი. პატივი...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ცაგერის რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 მიღებული და განთავისუფლებული თანამშრომლების რაოდენობა

Attachment .xlsx Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ მოგესალმებით, უკვე კანონით გათვალისწინებული ვადა გავიდა და კვლავ ველოდები თქვენგან მოთხოვნილ ინფორმაციას. გთხოვთ, შეასრულოთ კანონით დაკისრებული მოვალ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
ცაგერის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ წერილი მიღებულია.   ნომერი: 19/80231253-01 თარიღი: 05.05.2023 09:36 ხუთ, 4 მაი. 2023, 17:57-ში მირანდა თეთრაძე-მა <[1][მოთხოვნის #1811 ელ-ფოსტა]> დაწ...
საჯარო დაწესებულება: ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2019-2023 წწ. სამ, 18 აპრ. 2023, 18:32-ში ელენე ნოდია-მა <[1][მოთხოვნის #1848 ელ-ფოსტა]> დაწერა: მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის...
საჯარო დაწესებულება: ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა წლების მიხედვით (2013-2023) და განთავისუფლების მიზეზ(ებ)ი ქალბატონო ელენე, თქვენს წერილზე სადაც ითხოვდით 2013-2023 წლებში ინფრასტრუქტურული პროექტების ღირებულებასა და შემსრულებლებს,შეცდომით გადმოგზავნილია სხვ...
საჯარო დაწესებულება: ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ცაგერის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. მიღებულია. ნომერი: 19/802311418-01 თარიღი: 24.04.2023 09:34 კვი, 23 აპრ. 2023, 04:49-ში ანა-მა <[1][მოთხოვნის #2247 ელ-ფოსტა]> დაწერა: მოგესალმებით...
საჯარო დაწესებულება: ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო დაწესებულება: ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ცაგერის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშვებული ხარვეზების გამო მიღებულია. 19/802311413-01 24.04.2023 09:26 კვი, 23 აპრ. 2023, 02:31-ში ანა-მა <[1][მოთხოვნის #2119 ელ-ფოსტა]> დაწერა: მოგესალმებით, ცაგერის...
საჯარო დაწესებულება: ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ცაგერის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები მიღებულია.   19/802311411-01 24.04.2023 09:23 შაბ, 22 აპრ. 2023, 00:50-ში ანა-მა <[1][მოთხოვნის #2054 ელ-ფოსტა]> დაწერა: მოგესალმებით, ცაგერი...
საჯარო დაწესებულება: ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ცაგერის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები მიღებულია.  წერილის ნომერია   19/802311410-01 24.04.2023 09:20 პარ, 21 აპრ. 2023, 21:38-ში ანა-მა <[1][მოთხოვნის #1992 ელ-ფოსტა]> დაწერა: მოგესალმ...
საჯარო დაწესებულება: ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ცაგერის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია გიდასტურებთ მიღებას, რეგისტრაციის ნომერია  19/802311439-01 : 24.04.2023 14:15 ორშ, 24 აპრ. 2023, 14:02-ში ანა-მა <[1][მოთხოვნის #2431 ელ-ფოსტა]> დ...
საჯარო დაწესებულება: ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები მოგესალმებით, ცაგერის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები მოგესალმებით, ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმი...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?