საჯარო დაწესებულება

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

4 მოთხოვნა
საწვავი გიგზავნით თქვენი განცხადების პასუხს და გთხვთ დამიდასტუროთ მიღება       პატივისცემით, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი ტელ: 995 599 23 0...
საჯარო დაწესებულება: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
კონტროლის ფორმების განხორციელების თაობაზე მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და სა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: Tatuli თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სამსახურების პოზიციებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და სა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: სოფო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აღნიშნული ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ გვერდზე [1]https://matsne.gov.ge/ka/document/search?query=%E1%83%91%E...
საჯარო დაწესებულება: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?