საჯარო დაწესებულება

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

3 მოთხოვნა
საწვავი მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და სა...
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მომხმარებლის Ana abashidze მიერ, თარიღით .
შიდა განხილვის პროცესშია.
ინფორმაცია პეტიციების შესახებ მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და სა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: სალომე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მოგესალმებით, გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება. პატივისცემით, მართა
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა თარიღი: .
შიდა განხილვის პროცესშია.

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?