საჯარო დაწესებულება

ბათუმის საქალაქო სასამართლო

3 მოთხოვნა
სასამართლო საქმეები ნაფიც მსაჯულთა მონაწილეობით - ბათუმის საქალაქო სასამართლო This is the Email Security Gateway at host mx1.court.ge. I'm sorry to inform you that the message below could not be delivered. When delivery was atte...
საჯარო დაწესებულება: ბათუმის საქალაქო სასამართლო მოთხოვნის ავტორი: Tekla Adamia თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
საჯარო დაწესებულება: ბათუმის საქალაქო სასამართლო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
უცხოელი ტურისტების დისკრიმინაცია გამარჯობა გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება.
საჯარო დაწესებულება: ბათუმის საქალაქო სასამართლო მოთხოვნის ავტორი: Nutsa Chaduneli თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?