საჯარო დაწესებულება

ბათუმის საქალაქო სასამართლო

2 მოთხოვნა
უცხოელი ტურისტების დისკრიმინაცია გამარჯობა გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება.
პასუხის გამომგზავნი: ბათუმის საქალაქო სასამართლო მოთხოვნის ავტორი: Nutsa Chaduneli თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
სასამართლო საქმეები ნაფიც მსაჯულთა მონაწილეობით - ბათუმის საქალაქო სასამართლო This is the Email Security Gateway at host mx1.court.ge. I'm sorry to inform you that the message below could not be delivered. When delivery was atte...
პასუხის გამომგზავნი: ბათუმის საქალაქო სასამართლო მოთხოვნის ავტორი: Tekla Adamia თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?