საჯარო დაწესებულება

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

2 მოთხოვნა
საწვავი მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და სა...
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მომხმარებლის Ana abashidze მიერ, თარიღით .
შიდა განხილვის პროცესშია.
ბაღდადის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მოგესალმებით, მივიღეთ თქვენი მომართვა, რომელიც შეეხება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მონაცემებს 2011-2021 წლების. აღნიშნულთან დაკავშირებიტ გაცნობებთ, რომ...
საჯარო დაწესებულება: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?