საჯარო დაწესებულება

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია

20 მოთხოვნა
ჩემი განცადების პასუხით ვარ დაინტერესებული. განცხადების ნომერია #19/862404463-86 განმცხადებელი მაგდა გივრაძე ახმეტის მერია მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვე...
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია მომხმარებლის მაგდა გივრაძე მიერ, თარიღით .
პასუხი არ მოსულა
ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად გარდაცვლილთა სტატისტიკური მაჩვენებლები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვე...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: არჩილ მარშანია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2013-2023 წწ გთხოვთ დაგვიდასტურეთ წერილის მიღება წერილის ნომერი: 86-862312570 თარიღი: 05/05/2023 ადრესატი: ელენე ნოდია პირადი ნომერი: 01001101451 საქართველო, ქალა...
საჯარო დაწესებულება: ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ახმეტის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები გთხოვთ დაგვიდასტურეთ წერილის მიღება წერილის ნომერი: 86-862312540 თარიღი: 05/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო,...
საჯარო დაწესებულება: ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ახმეტის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშევბული ხარვეზების გამო გთხოვთ დაგვიდასტურეთ წერილის მიღება წერილის ნომერი: 86-86231286 თარიღი: 08/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 მისამართი: სა...
საჯარო დაწესებულება: ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ახმეტის მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ გთხოვთ დაგვიდასტურეთ მიღება წერილის ნომერი: 86-862312875 თარიღი: 08/05/2023 ადრესატი: ელენე ნოდია პირადი ნომერი: 01001101451 საქართველო, ქალაქი თბილი...
საჯარო დაწესებულება: ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
სოციალური დახმარების პროგრამების სტატისტიკა გთხოვთ დაგვიდასტურეთ მიღება წერილის ნომერი: 86-862313140 თარიღი: 11/05/2023 ადრესატი: ლიზი გოგოლაძე პირადი ნომერი: 01005037849 მისამართი: თბილისი დიმ...
საჯარო დაწესებულება: ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
წარმატებული
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ მოგესალმებით, უკვე კანონით გათვალისწინებული ყველა ვადა გავიდა და თქვენგან განცხადების რეგისტრაციის ნომერიც კი არ მიმიღია. ველოდები რეგისტრაციის ნომერ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ახმეტის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება წერილის ნომერი: 86-862312571 თარიღი: 05/05/2023 ადრესატი: მირანდა თეთრაძე პირადი ნომერი: 01017047251 მისამართი: თბილისი,...
საჯარო დაწესებულება: ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა წლების მიხედვით (2013-2023) და განთავისუფლების მიზეზ(ებ)ი გიდასტურებთ მიღებას. დიდი მადლობა მოწოდებული ინფორმაციისთვის. პატივისცემით, ელენე ნოდია

Attachment 2013 2023.xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
სოციალური დახმარება ქ. ახმეტაში გთხოვთ დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება წერილის ნომერი: 86-862311712 თარიღი: 27/04/2023 ადრესატი: სოფიკო აბულაშვილი პირადი ნომერი: 08801039229 მისამართი:...
საჯარო დაწესებულება: ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: sopo თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები მოგესალმებით, თქვენგან პასუხს კვლავ ველოდები. კანონით გათვალისწინებული 10 სამუშაო დღე უკვე გავიდა. გთხოვთ, შეასრულოთ კანონით დაკისრებული მოვალეობა და...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ახმეტის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია მოგესალმებით, ახმეტის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ახმეტის რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 მოგესალმებით, ახმეტის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ახმეტის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. მოგესალმებით, ახმეტის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ახმეტის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა მოგესალმებით, ახმეტის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ახმეტის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები მოგესალმებით, ახმეტის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები მოგესალმებით, ახმეტის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები მოგესალმებით, ახმეტის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ორგანიზაციული სტრუქტურის შესახებ ინფორმაცია [1]https://akhmeta.gov.ge/ge/meriis-samsaxurebi აღნიშნულ ვებ-გვერდის ლინკით იხილავთ, თქვენს მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას ოთხ, 28 დეკ. 2022, 15:37-ში ნი...
საჯარო დაწესებულება: ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ნინო სამუკაშვილი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?