საჯარო დაწესებულება

აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო-აკრედიტაციის ცენტრი

1 მოთხოვნა
აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ. მოგესალმებით, აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო-აკრედიტაციის ცენტრი ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?