საჯარო დაწესებულება

აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

4 მოთხოვნა
აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში გაცემული სახელფასო დანამატები და პრემიები პოზიციების და წლების მიხედვით 2013-2023 წწ. გამარჯობა, განმეორებით გეგზავნებათ თქვენს მიერ მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია გთხოვთ დაადასტუროთ მიღება პატივისცემით, აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკ...
საჯარო დაწესებულება: აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საზღვარგარეთის სასწავლო კურსები და ამ კურსებზე გაგზავნილი თანამშრომლების რაოდენობა და მათი სამუშაო პოზიციები - 2013-2023 წწ გამარჯობა, გიგზავნით წერილს N 01-01-10/2383  05/05/2023 მიღება დაგვიდასტურეთ  პატივისცემით, აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქმისწარ...
საჯარო დაწესებულება: აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ტურიზმის განვითარება  მოგესალმებით, გიგზავნით წერილის პასუხს. გთხოვთ  მიღება დამიდასტუროთ. ლალი ახვლედიანი ადმინისტრაციული სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალ...
საჯარო დაწესებულება: აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Nutsa Chaduneli თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
2017-2021 წლებში აჭარის რეკლამირებისთვის დახარჯული თანხის რაოდენობა გამარჯობა, გიდასტურებთ შეტყობინების მიღებას. მადლობა, ოპერატიული მუშაობისთვის. პატივისცემით, მილანა ხუბუა
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო ავტორი: მილანა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?