აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

საჯარო დაწესებულება

ამ ვებგვერდის გამოყენებით გაგზავნილი საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნები

ჯერ არავის არ გამოუთხოვია საჯარო ინფორმაცია აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროდან ამ ვებგვერდის გამოყენებით.