საჯარო დაწესებულება

აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

2 მოთხოვნა
ინფორმაცია აჭარის რეგიონში პარასპორტის სახეობებისა და შშმ პირთა მონაწილეობის შესახებ. 27 ნოემბერი, 2021წ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს, საქ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ავტორი: მარიამ ტაკიძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?