აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

საჯარო დაწესებულება

2 მოთხოვნა
27 ნოემბერი, 2021წ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს, საქ...

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?