საჯარო დაწესებულება

აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

6 მოთხოვნა
სასკოლო განათლების შეწყვეტის სტატისტიკა On 2023-05-24 17:00, დავით wrote: მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაც...

Attachment .xlsx Attachment .xlsx Attachment .xlsx

This request has 12 xlsx attachments

საჯარო დაწესებულება: აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: დავით თარიღი: .
წარმატებული
აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში გაცემული სახელფასო დანამატები და პრემიები პოზიციების და წლების მიხედვით 2013-2023 წწ. On 2023-04-13 15:57, ელენე ნოდია wrote: მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საჯარო ინფორმაც...
საჯარო დაწესებულება: აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
საზღვარგარეთის სასწავლო კურსები და ამ კურსებზე გაგზავნილი თანამშრომლების რაოდენობა და მათი სამუშაო პოზიციები - 2013-2023 წწ On 2023-04-21 13:23, ელენე ნოდია wrote: მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საჯარო ინფორმაც...
საჯარო დაწესებულება: აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
რამდენი სტუდენტი ჩაირიცხა ქალაქ ბათუმის უნივერსიტეტებში ბოლო 5 წელში On 2023-04-06 17:46, Ani wrote: მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემ...
საჯარო დაწესებულება: აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Ani თარიღი: .
უარყოფილია.
ინფორმაცია აჭარის რეგიონში პარასპორტის სახეობებისა და შშმ პირთა მონაწილეობის შესახებ. 27 ნოემბერი, 2021წ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს, საქ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ავტორი: მარიამ ტაკიძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?