ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

მართამ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით,
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ მონაცემები 2011-2021 წლებში, ჩაშლილი შემდეგი კლასიფიკაციით:
- დასახელება
-წლიური გეგმა
-შესრულება
ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით- excel.
პატივისცემით,
მართა მხეიძე

მოგესალმებით,
თქვენგან არ მიმიღია საჯარო ინფორმაცია, რომელიც 3 აგვისტოს მოვითხოვე.
შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, საჯარო დაწესებულება ვალდებულია გასცეს საჯარო ინფორმაცია, მათ შორის, ელექტრონული ფორმით მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია, დაუყოვნებლივ ან არა უგვიანეს 10 დღისა.
გთხოვთ, რაც შეიძლება სწრაფად გამომიგზავნოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია.
პატივისცემით,

მართა

ზუგდიდის საკრებულო, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 თანდართული დოკუმენტი

გამარჯობა,
თქვენი, 2022 წლს 3 აგვისტოს წერილთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მხრიდან პასუხი გამოგეგზავნათ 2022 წლის 9
აგვისტოს.
[1]image.png

პატივისცემით,
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
                      
ქ.ზუგდიდი, ზვ.გამსახურდის გამზ. № 45
ტელ: (0415) 25-57-17
[2][ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]
www.[3]zugdidi.mun.gov.ge

ხუთ, 18 აგვ. 2022, 12:21-ში მართა-მა
<[4][მოთხოვნის #803 ელ-ფოსტა]> დაწერა:

მოგესალმებით,
თქვენგან არ მიმიღია საჯარო ინფორმაცია, რომელიც 3 აგვისტოს მოვითხოვე.
შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40
მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, საჯარო დაწესებულება ვალდებულია გასცეს
საჯარო ინფორმაცია, მათ შორის, ელექტრონული ფორმით მოთხოვნილი საჯარო
ინფორმაცია, დაუყოვნებლივ ან არა უგვიანეს 10 დღისა.
გთხოვთ, რაც შეიძლება სწრაფად გამომიგზავნოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია.
პატივისცემით,

მართა

-------------------------------------------------------------------
ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[5][მოთხოვნის #803 ელ-ფოსტა]

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[6]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]
3. http://zugdidi.mun.gov.ge/
4. mailto:[ელ-ფოსტა]
5. mailto:[ელ-ფოსტა]
6. http://askgov.ge/ka/help/officers

მოგესალმებით,
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს. სამწუხაროდ, მე თქვენგან წერილი არ მიმიღია და გთხოვთ ხელალხლა გადმოაგზავნოთ.

პატივისცემით,
მართა

This transfer expires on 2022-08-25

[1]Click 'Download images' to view images

[2][email address]
sent you 24-2422230137.pdf
2 items, 16.5 MB in total ・ Expires on 25 August, 2022
24-2422230137.pdf 24-2422230137
[3]Get your files
 
Download link
[4]https://wetransfer.com/downloads/5329906...
2 items
24-2422230137.pdf
272 KB
ბიუჯეტი.rar
16.3 MB

To make sure our emails arrive, please add [5][email address] to [6]your contacts.

[7]About WeTransfer   ・   [8]Help   ・   [9]Legal   ・   [10]Report this transfer as spam

                                                           

References

Visible links
1. https://wetransfer.com/?utm_campaign=WT_...
2. mailto:[email address]
3. https://wetransfer.com/downloads/5329906...
4. https://wetransfer.com/downloads/5329906...
5. mailto:[email address]
6. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/...
7. https://wetransfer.com/about?utm_campaig...
8. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us?...
9. https://wetransfer.com/legal/terms?utm_c...
10. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/....

მოგესალმებით,
მადლობა, გიდასტურებთ მიღებას.
პატივისცემით,
მართა

მოგესალმებით,
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს. ვერ ვახერხებ გახსნას და გთხოვთ, ხელახლა ატვირთოთ ვიტრანსფერზე
პატივისცემით,
მართა

ზუგდიდის საკრებულო, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გამარჯობა,
აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით გთხოვთ მიმართეთ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის
მერიას.

პატივისცემით,
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
                      
ქ.ზუგდიდი, ზვ.გამსახურდის გამზ. № 45
ტელ: (0415) 25-57-17
[1][ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]
www.[2]zugdidi.mun.gov.ge
ოთხ, 31 აგვ. 2022, 13:09-ში მართა-მა
<[3][მოთხოვნის #803 ელ-ფოსტა]> დაწერა:

მოგესალმებით,
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე
პასუხისმგებელ პირს. ვერ ვახერხებ გახსნას და გთხოვთ, ხელახლა ატვირთოთ
ვიტრანსფერზე
პატივისცემით,
მართა

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მოგესალმებით,
შეგახსენებთ, რომ მუხლი მე-80-ს პირველი პუნქტის თანახმად (უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანოსათვის განცხადების გადაგზავნა) თუ განცხადებით მოთხოვნილი საკითხის გადაწყვეტა მიეკუთვნება სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს უფლებამოსილებას, ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია არა უგვიანეს 5 დღისა გადაუგზავნოს განცხადება და მასზე დართული საბუთები უფლებამოსილ ადმინისტრაციულ ორგანოს და შესაბამისად, გთხოვთ, მერიათან გადამისამართოდ.
პატივისცემით,
მართა

This transfer expires on 2022-09-12

[1]Click 'Download images' to view images

[2][ელ-ფოსტა]
sent you 24-2422230137
2 items, 16.5 MB in total ・ Expires on 12 September, 2022
24-2422230137 მოქალაქე მართა მხეიძეს
[3]Get your files
 
Download link
[4]https://wetransfer.com/downloads/c7b8779...
2 items
24-2422230137.pdf
272 KB
ბიუჯეტი.rar
16.3 MB

To make sure our emails arrive, please add [5][ელ-ფოსტა] to [6]your contacts.

[7]About WeTransfer   ・   [8]Help   ・   [9]Legal   ・   [10]Report this transfer as spam

                                                           

References

Visible links
1. https://wetransfer.com/?utm_campaign=WT_...
2. mailto:[ელ-ფოსტა]
3. https://wetransfer.com/downloads/c7b8779...
4. https://wetransfer.com/downloads/c7b8779...
5. mailto:[ელ-ფოსტა]
6. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/...
7. https://wetransfer.com/about?utm_campaig...
8. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us?...
9. https://wetransfer.com/legal/terms?utm_c...
10. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/....

მომხმარებელმა მართა დატოვა ანოტაცია თარიღით ()

მოგესალმებით,
მადლობა გადმოგზავნილი ინფორმაციისთვის. გიდასტურებთ მიღებას.
პატივისცემით,
მართა