ხულოს მუნიციპალიტეტში ეკომიგრანტის სტატუსის მქონე ოჯახთა რაოდენობა

წარმატებული მოთხოვნა.

ხულოს მუნიციპლიტეტის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2012 -2021 წლების მონაცემებით :

- ეკომიგრანტის სტატუსის მქონნე რამდენი ოჯახია ხულოს მუნიციპალიტეტში და დღევანდელი მონაცემებით, რამდენი ოჯახი ელოდება ეკომიგრანტის სტატუსს.
- ამ წლების განმავლობაში რამდენი ეკომიგრანტის სტატუსის მქონე ოჯახი ელოდება საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას.
- რამდენი ეკომიგრანტის სტატუსის მქონე ოჯახი დაკმაყოფილდა ალტენატიული საცხოვრებელი ფართით.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული, excel-ის ფორმატით.

პატივისცემით,

მილანა ხუბუა

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია

წერილი მიღებულია
რეგისტრაციის N 19/982225089-98
ოთხ, 7 სექ. 2022, 14:46-ში მილანა-მა
<[1][მოთხოვნის #1031 ელ-ფოსტა]> დაწერა:

ხულოს მუნიციპლიტეტის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ
პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2012 -2021  წლების მონაცემებით  :

- ეკომიგრანტის სტატუსის მქონნე რამდენი ოჯახია ხულოს მუნიციპალიტეტში და
დღევანდელი მონაცემებით, რამდენი ოჯახი ელოდება ეკომიგრანტის სტატუსს.
- ამ წლების განმავლობაში რამდენი ეკომიგრანტის სტატუსის მქონე ოჯახი
ელოდება საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას.
 -  რამდენი ეკომიგრანტის სტატუსის მქონე ოჯახი დაკმაყოფილდა ალტენატიული
საცხოვრებელი ფართით.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული, excel-ის
ფორმატით.

პატივისცემით,

მილანა ხუბუა

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[2][მოთხოვნის #1031 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის
შესახებ, რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია:
[3][ელ-ფოსტა]
[4]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[5]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

--
პატივისცემით,
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია
[6]www.khulo.ge
[7][ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ელ-ფოსტა]
+995 551 00 52 72

References

Visible links
1. mailto:[ელ-ფოსტა]
2. mailto:[ელ-ფოსტა]
3. mailto:[ელ-ფოსტა]
4. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
5. http://askgov.ge/ka/help/officers
6. http://www.khulo.ge/
7. mailto:[ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ელ-ფოსტა]

jamrtelobisa da socialuri dacvis samsaxuri, ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია

2 თანდართული დოკუმენტი

გეგზავნებათ მონაცემებ,ი ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიაში არსებული,
ეკომიგრანტის სტატუსის მქონე ოჯახების თაობაზე, თქვენი N:19/982225089-98
(07.09.2022წ) კორესპოდენციის პასუხად. excel-ის ფორმატით. გთხოვთ მიღება
დაგვიდასტუროთ.

გიდასტურებთ შეტყობინების მიღებას. მადლობა, მოწოდებული ინფორმაციისთვის.

პატივისცემით,

მილანა

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია

2 თანდართული დოკუმენტი

--
პატივისცემით,
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია
[1]www.khulo.ge
[2][ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ელ-ფოსტა]
+995 551 00 52 72

References

Visible links
1. http://www.khulo.ge/
2. mailto:[ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ელ-ფოსტა]