უმცირესობის უფლებების (რელიგიური, ეთიკური, სოგის) დაცვის მიზნით მიღებული კანონები

წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით

საქართველოს პარლამენტის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
უმცირესობის (რელიგიური, ეთიკური, სოგის) )უფლებების დაცვის მიზნით, უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში, 2002 წლიდან დღემდე, მიღებული კანონები ან/და მუხლები წლების მიხედვით.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული, excel-ის ფორმატით. ასევე, სზაკ-ის მუხლი 79-ის გათვალისწინებით, დამიდასტუროთ განცხადების მიღება და მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი.

პატივისცემით,

მილანა ხუბუა

Parliament of Georgia, საქართველოს პარლამენტი

1-13339/22 ესაა რეგისტრაციის ნომერი

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მილანა <[მოთხოვნის #1122 ელ-ფოსტა]>
Sent: Monday, October 17, 2022 5:01 PM
To: Parliament of Georgia
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - უმცირესობის უფლებების (რელიგიური,
ეთიკური, სოგის) დაცვის მიზნით მიღებული კანონები
 
მოგესალმებით

საქართველოს პარლამენტის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ
პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
უმცირესობის (რელიგიური, ეთიკური, სოგის) )უფლებების დაცვის მიზნით,
უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში, 2002 წლიდან დღემდე, მიღებული კანონები
ან/და მუხლები წლების მიხედვით.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული, excel-ის
ფორმატით. ასევე, სზაკ-ის მუხლი 79-ის გათვალისწინებით, დამიდასტუროთ
განცხადების მიღება და მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი.

პატივისცემით,

მილანა ხუბუა

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #1122 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[2]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/help/officers

Parliament of Georgia, საქართველოს პარლამენტი

10 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით

გიგზავნით წერილს 10202/2-7/22 და დანართებს

გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება

გიდასტურებთ შეტყობნების მიღებას. მადლობა მოწოდებული ინფორმაციისთვის.

პატივისცემით,

მილანა