უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ რეგისტრირებული ბიზნესი შიდა ქართლში

ლელამ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ამ მოთხოვნაზე პასუხი ძალიან აგვიანებს. კანონის თანახმად, ამ დროისთვის, საჯარო დაწესებულებას სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საპასუხო წერილი უკვე უნდა გამოეგზავნა (დეტალები). შეგიძლია გაასაჩივრო შიდა გასაუბრების მოთხოვნით.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

გთხოვთ მოგავწოდოთ ინფორმაცია 2020 წლიდან დღემდე, შიდა ქართლში უცხო ქვეყნის რამდენი იურიდიული პირი დარეგისტრირდა და მათ შორის რამდენია რუსეთის მოქალაქე.
გთხოვთ ინფორმაცია მოგვაწოდოთ წლების მიხედვით და და სტატუსის მითითებით იურიდიულ პირთა რეგისტრაციის პერიოდები ცალ-ცალკე მითითებულ მისამართზე [email address]
პატივისცემით,

ლელა ლობჯანიძე