ტყის ხანძრების სტატისტიკა

ხატიამ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან ეროვნული სატყეო სააგენტო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ეროვნული სატყეო სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
2023 წლის მონაცემებით, საქართველოს ტერიტორიაზე, ტყის ხანძრების სტატისტიკა და მათი გამომწვევი მიზეზები.

პატივისცემით,
ხატია

გთხოვთ ინფორმაცია მომაწოდოთ word-ის ფაილით.

Mariam Maisuradze, ეროვნული სატყეო სააგენტო

2 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,

გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება.

პატივისცემით,

 

მარიამ მაისურაძე

 

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსები მართვის სამმართველო

სპეციალისტი (შტატგარეშე თანამშრომელი)

 

სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო

მის: თბილისი, 0114  ვლადიმერ წითლანაძის I შეს. N1 

ელ-ფოსტა: [1][ელ-ფოსტა]

ვებ-გვერდი: [2]www.forestry.gov.ge

 

References

Visible links
1. mailto:[ელ-ფოსტა]
2. http://www.forestry.gov.ge/