მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ეროვნული სატყეო სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
2023 წლის მონაცემებით, საქართველოს ტერიტორიაზე, ტყის ხანძრების სტატისტიკა და მათი გამომწვევი მიზეზები.

პატივისცემით,
ხატია

გთხოვთ ინფორმაცია მომაწოდოთ word-ის ფაილით.

Mariam Maisuradze, ეროვნული სატყეო სააგენტო

2 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,

გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება.

პატივისცემით,

 

მარიამ მაისურაძე

 

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსები მართვის სამმართველო

სპეციალისტი (შტატგარეშე თანამშრომელი)

 

სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო

მის: თბილისი, 0114  ვლადიმერ წითლანაძის I შეს. N1 

ელ-ფოსტა: [1][ელ-ფოსტა]

ვებ-გვერდი: [2]www.forestry.gov.ge

 

References

Visible links
1. mailto:[ელ-ფოსტა]
2. http://www.forestry.gov.ge/