ტყის ხანძრების, მეწყრებისა და წყალდიდობების სტატისტიკა საქართველოში

საჯარო დაწესებულებამ ინფორმაციის გაცემის კანონით დადგენილი ვადები დაარღვია. დაწესებულება ვალდებული იყო პასუხი გაეცა დაუყონებლივ, დიდი ოდენობით მონაცემების დამუშავების შემთხვევაში კი ვადა ჰქონდა თარიღამდე: by (დეტალები)

ხატია თორდუა

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების გარემოს ეროვნული სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

აღრიცხვის დაწყებიდან დღემდე, ტყის ხანძრების, მეწყრებისა და წყალდიდობების სტატისტიკა საქართველოში (ნედლი მონაცემები excel-ის ფორმატში).

პატივისცემით,

ხატია თორდუა