თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ.

წარმატებული მოთხოვნა.

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
2013-2023 წლებში თქვენი დაწესებულების საწვავის ხარჯები. გთხოვთ, ეს ინფორმაცია ჩაშალოთ შემდეგნაირად:

- წელი
- საწვავის რაოდენობა (ლიტრობით)
- საწვავის ხარჯი

გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ excel-ის ფორმატით, ელექტრონული ფორმით. ჩემთან კომუნიკაციაც აწარმოეთ მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

გთხოვთ, მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი.

გმადლობთ.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

dibs, თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა

2023-05-15 17:58-ში, მირანდა თეთრაძე დაწერა:

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მოგესალმებით ქალბატონო მირანდა,

2023 წლის 16 მაისს, სსიპ თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის
მეილზე: Dibs.mod.gov.ge შემოსული თქვენი განცხადება დარეგისტრირდა შემდეგი
ნომრით: # MOD 7 23 00541954; 16.05.2023.

პასუხი გამოგეგზავნებათ კანონმდებლობით გათვალისწინებულ 10 (ათი) დღის
ვადაში.

პატივისცემით,

dibs, თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა

2023-05-15 17:58-ში, მირანდა თეთრაძე დაწერა:

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მოგესალმებით ქალბატონო მირანდა,

2023 წლის 16 მაისს, სსიპ თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის
მეილზე: Dibs.mod.gov.ge შემოსული თქვენი განცხადება დარეგისტრირდა შემდეგი
ნომრით: # MOD 7 23 00541954; 16.05.2023.

პასუხი გამოგეგზავნებათ კანონმდებლობით გათვალისწინებულ 10 (ათი) დღის
ვადაში.

პატივისცემით,

dibs, თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა

2 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,

გიგზავნით პასუხს მირანდა თეთრაძის წერილზე საჯარო ინფორმაციის
მოწოდებასთან დაკავშირებით.

გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მეილის მიღება.

პატივისცემით,

მარინე ბარაქაძე
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი

dibs, თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა

2 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,

გიგზავნით პასუხს მირანდა თეთრაძის წერილზე საჯარო ინფორმაციის
მოწოდებასთან დაკავშირებით.

გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მეილის მიღება.

პატივისცემით,

მარინე ბარაქაძე
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი