სსიპ-ების, როგორც საკუთერების ფორმის, ზომის განსაზღვრის კრიტერიუმები

ამ მოთხოვნაზე პასუხი ძალიან აგვიანებს. კანონის თანახმად, ამ დროისთვის, საჯარო დაწესებულებას სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საპასუხო წერილი უკვე უნდა გამოეგზავნა (დეტალები). შეგიძლია გაასაჩივრო შიდა გასაუბრების მოთხოვნით.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

დღევანდელი მონაცემებით, საქართველოში რეგისტრირებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ზომა (მსხვილი, საშუალო, მცირე), თუ რა კრიტერიუმით გაქვთ განსაზღვრული (მაგალითად, თუ ბიუჯეტის მოცულობის მიხედვით, გთხოვთ, დაგვიზუსტოთ ბიუჯეტის მოცულობის ზღვრები თითოეულ შემთხვევაში).

პატივისცემით,

Tatuli