სოციალური დახმარების პროგრამების სტატისტიკა

ლიზიმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
სტატისტიკა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალური დახმარების პროგრამების შესახებ 2015-2023 წლებში, შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით:
- პროგრამის აღწერა, მის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია და ინსტრუქცია რეგისტრაციისთვის
- პროგრამისთვის გამოყოფილი ბიუჯეტი
- ბენეფიციართა რაოდენობა, ჩაშლილი სქესის მიხედვით
გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაცია მომაწოდოთ excel-ის ფორმატში.
გთხოვთ, დამიდასტუროთ წერილის მიღება.

პატივისცემით,
ლიზი გოგოლაძე

მოგესალმებთ, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.
გმადლობთ ფოსტით მოწოდებული ინფორმაციისთვის. გთხოვთ, წერილი გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატითაც ამ ელ-ფოსტაზე, როგორც განცხადებაში მოვითხოვე.
პატივისცემით,
ლიზი გოგოლაძე

dedoplistskaro regioni, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია

2 თანდართული დოკუმენტი

გიგზავნით თქვენი განცხადების პასუხის ელექტრონულ ფორმატს.
გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება.

მოგესალმებით,
მივიღე თქვენი წერილი. გმადლობთ მოწოდებული ინფორმაციისთვის.
პატივისცემით,
ლიზი გოგოლაძე