სოციალური დახმარების პროგრამების სტატისტიკა

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
სტატისტიკა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალური დახმარების პროგრამების შესახებ 2015-2023 წლებში, შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით:
- პროგრამის აღწერა, მის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია და ინსტრუქცია რეგისტრაციისთვის
- პროგრამისთვის გამოყოფილი ბიუჯეტი
- ბენეფიციართა რაოდენობა, ჩაშლილი სქესის მიხედვით
გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაცია მომაწოდოთ excel-ის ფორმატში.
გთხოვთ, დამიდასტუროთ წერილის მიღება.

პატივისცემით,
ლიზი გოგოლაძე

მოგესალმებთ, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.
გმადლობთ ფოსტით მოწოდებული ინფორმაციისთვის. გთხოვთ, წერილი გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატითაც ამ ელ-ფოსტაზე, როგორც განცხადებაში მოვითხოვე.
პატივისცემით,
ლიზი გოგოლაძე

dedoplistskaro regioni, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია

2 თანდართული დოკუმენტი

გიგზავნით თქვენი განცხადების პასუხის ელექტრონულ ფორმატს.
გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება.

მოგესალმებით,
მივიღე თქვენი წერილი. გმადლობთ მოწოდებული ინფორმაციისთვის.
პატივისცემით,
ლიზი გოგოლაძე