სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 წლებში

მართამ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ამ მოთხოვნაზე პასუხი ძალიან აგვიანებს. კანონის თანახმად, ამ დროისთვის, საჯარო დაწესებულებას სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საპასუხო წერილი უკვე უნდა გამოეგზავნა (დეტალები). შეგიძლია გაასაჩივრო შიდა გასაუბრების მოთხოვნით.

მოგესალმებით,
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ მონაცემები 2011-2021 წლებში, ჩაშლილი შემდეგი კლასიფიკაციით:
- დასახელება
-წლიური გეგმა
-შესრულება
ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით- excel.
ასევე გიგზავნით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფაილს, მაგალითისთვის, რათა უკეთ აგიხსნათ რა ტიპის ინფორმაციას ვითხოვ. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...
გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება.
პატივისცემით,
მართა მხეიძე

მოგესალმებით,
თქვენგან არ მიმიღია საჯარო ინფორმაცია, რომელიც 19 აგვისტოს მოვითხოვე.
შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, საჯარო დაწესებულება ვალდებულია გასცეს საჯარო ინფორმაცია, მათ შორის, ელექტრონული ფორმით მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია, დაუყოვნებლივ ან არა უგვიანეს 10 დღისა.
გთხოვთ, რაც შეიძლება სწრაფად გამომიგზავნოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია ელექტრონული ფორმატით- excel და დამიდასტუროთ მიღება.
პატივისცემით,
მართა

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

მოგესალმებით,
თქვენს მიერ  2022წ 19 აგვისტოს მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია, გადაეგზავნა
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიას და ინფორმაციის მოწვდისთანავე
გადმოგიგზავნით 
понедельник, 5 сентября 2022 г., 12:35:27 GMT+4, მართა
<[მოთხოვნის #977 ელ-ფოსტა]> написал(-а):
მოგესალმებით,
თქვენგან არ მიმიღია საჯარო ინფორმაცია, რომელიც 19 აგვისტოს მოვითხოვე.
შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის
პირველი ნაწილის მიხედვით, საჯარო დაწესებულება ვალდებულია გასცეს საჯარო
ინფორმაცია, მათ შორის, ელექტრონული ფორმით მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია,
დაუყოვნებლივ ან არა უგვიანეს 10 დღისა.
გთხოვთ, რაც შეიძლება სწრაფად გამომიგზავნოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია
ელექტრონული ფორმატით- excel და დამიდასტუროთ მიღება.
პატივისცემით,
მართა
-------------------------------------------------------------------
ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.
მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.
ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
foi+[1][ელ-ფოსტა]
წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[2]http://askgov.ge/ka/help/officers
წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[ელ-ფოსტა]
2. http://askgov.ge/ka/help/officers

მოგესალმებით,
მივიღე თქვენგან წერილი, რომელიც 5 სექტებერს გამოაგზავნეთ, რომ განცხადება("სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 წლებში") გადაეგზავნა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიას და ინფორმაციის მოწოდებისთანავე გადმოაგზავნიდით. გთხოვთ, მომწეროთ ჩემი განცხადება დამუშავების რა ეტაპზეა.
პატივისცემით,
მართა