შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების 2013-2022 წლების სტატისტიკა

მირანდა თეთრაძემ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან შინაგან საქმეთა სამინისტრო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შინაგან საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2013-2022 წლებში სამინისტრო ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების (როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის გარეთ) სტატისტიკა, შემდეგნაირად ჩაშლილი:

- რომელი ქვეყნის და რომელი სტრუქტურის წარმომადგენლებს შეხვდნენ;
- ვიზიტის/შეხვედრის წელი
- რა ფინანსები დაიხარჯა ჯამურად ამ ვიზიტისთვის/შეხვედრისთვის.

გთხოვთ, მონაცემები მომაწოდოთ excel-ის ფორმატით, ამავე ელექტრონული ფოსტაზე.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის
შინაარსი; არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით
სხვადასხვა ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი
თქვენი სისტემიდან.

მირანდა თეთრაძე

მადლობა, მოწოდებული ინფორმაციისთვის.

სტატისტიკურ მონაცემებს ექსელში არ აღრიცხავთ? რა ფორმატითაც აღრიცხავთ იმ ფორმატით გამომიგზავნეთ მაშინ.

სამივლინებო ხარჯების ლინკზე გადავედი და არის წლიური ჯამური. მე მაინტერესებს თითოეული ვიზიტი/მივლინება რა დაჯდა.

თუ ჯამური ინფო გაქვთ, ე.ი. ჩაშლილადაც გექნებათ ეს ინფორმაცია.

მადლობა

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის
შინაარსი; არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით
სხვადასხვა ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი
თქვენი სისტემიდან.

მირანდა თეთრაძე

მოგესლამებით,

გმადლობთ, პასუხსითვის, მაგრამ 1 თებერვალს გამოგზავნილი თქვენი ფაილები არასაკმარისია. განცხადებაში რა მონაცემებსაც ვითხოვ, თქვენი მოწოდებული ბმულიდან ვერ ამოვიღებ. მაგრამ რადგან ჯამური მონაცემები გაქვთ, ე.ი. ჩაშლილიც გაქვთ და გთხოვთ, კანონით გათვალისწინებულ ვადებში მომაწოდოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია იმდაგვარად, როგორც განცხადებაში მაქვს მოთხოვნილი.

მადლობა.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

კანონით გათვალისწინებული 10 დღე გავიდა და კვლავ ველოდები თქვენგან პასუხს. გთხოვთ, მომწეროთ განხილვის რა ეტაპზეა ჩემი განცხადება.

პატივისცემით,

მირანდა თეთრაძე

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2 თანდართული დოკუმენტი

2023-02-10 16:35-ში, მირანდა თეთრაძე დაწერა:

ციტატირებული სექციების ჩვენება

პასუხები გამოგეგზავნათ მითითებულ თარიღებში