სახელმწიფო ნაკრძალების სტატისტიკა აღრიცხვის დაწყებიდან დღემდე

მირანდა თეთრაძემ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან დაცული ტერიტორიების სააგენტო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

წარმატებული მოთხოვნა.

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

დაცული ტერიტორიების სააგენტოს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია სახელმწიფო ნაკრძალებზე, დეკადებად (10-წლეულებად) დაყოფილი, აღრიცხვის დაწყებიდან დღემდე. გთხოვთ, ინფორმაცია ჩაშალოთ შემდეგნაირად:

- ნაკრძალების რაოდენობა და გეოგრაფიული არეალი (რეგიონების მიხედვით)
- თითოეული ნაკრძალის ფართობი
- რეგიონების ტერიტორიების რამდენ პროცენტს წარმოადგენს ნაკრძალების ფართობები?
- საქართველოს რამდენ პროცენტს წარმოადგენს ნაკრძალების საერთო ფართი?

გთხოვთ, მონაცემები მომაწოდოთ ელექტრონული ფორმით, excel-ის ფორმატით.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

2 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,

გიგზავნით წერილს. გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ დოკუმენტის მიღება;

სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს

ადმინისტრაციული სამსახურის

ადამიანური რესურსების მართვისა და 

საქმისწარმოების სამმართველო

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

მივიღე მონაცემები, ძალიან დიდი მადლობა.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე