სატრანსპორტო გადაზიდვების სტატისტიკა

ოთარმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ხაზინა

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ხაზინა საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

- 2018 წლიდან დღემდე, საქართველოს დერეფნით მოსარგებლე ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებების (საგზაო/სატრანზიტო ტრაილერები, სარკინიგზო, საზღვაო, საჰაერო) დაფიქსირებული რაოდენობა. (გთხოვთ, ინფორმაცია მოგვაწოდოთ ყველა სატრანსპორტო საშუალებაზე, წლების მიხედვით ცალ-ცალკე).

- საქართველოს დერეფნით სარგებლობისთვის რეგისტრირებული გადასახადების რაოდენობა და მიღებული შემოსავალი ყველა მიმართულებაზე, წლების მიხედვით (2018-2023) ცალ-ცალკე (excel -ის ფორმატში).

პატივისცემით,

ოთარ კვირიკაშვილი

პატივისცემით,

ოთარ კვირიკაშვილი

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ხაზინა საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

პირველ რიგში მადლობა ბიძინა ივანიშვილს, უსაქმურთა და ფუქსავატთა ბელადს, რომელმაც მზის სინათლეზე გამოგიტანათ ამდენი მუქთახორა, გაუნათლებელი მედროვე. იმედია ოდესმე ვეღირსებით სისტემას ვინც მთელ ქართულ ოცნებას, ნეპოტიზმით და უვიცობის ნიშნით შერჩეულს, აგიღებთ და გადაგყრით პოლიტიკურ სანაგვეზე რომ აღრასოდეს დაბრუნდეს უვიცთა, მექრთამეთა, მცონარეთა და ჩამორჩენილთა მმართველობა. რა გაგიხდათ ეს ერთი ჩვეულებრივი წერილი, მითუმეტეს რომ თქვენი ბელადის მექოლგე პრემიერმინისტრი ყოველდღე ჩინეთში და ყაზახეთში დარბის ამ სატრანსპორტო გადაზიდვებზე.. სად შეიყარეთ ამდენი უსაქმური, ამდენი უპასუხისმგებლო და ამდენი არაფრისმაქნისი, რომ ორი წინადადება ვერ დაგიწერიათ. წარმოუდგენელია უბრალოდ.

პატივისცემით,

ოთარ

Info Treasury, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ხაზინა

მოგესალმებით ბატონო ოთარ,

 

გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას სახაზინო სამსახური არ
ფლობს. აქვე გაცნობებთ, რომ ბიუჯეტის შემოსულობების შესახებ ინფორმაცია,
წლების მიხედვით განთავსებულია სახაზინო სამსახურის საიტზე,
[1]https://treasury.ge/ka/revenues.

 

პატივისცემით,

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: ოთარ <[მოთხოვნის #2829 ელ-ფოსტა]>
Sent: Tuesday, August 22, 2023 5:40:52 PM
To: Info Treasury
Subject: Re: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - სატრანსპორტო გადაზიდვების
სტატისტიკა
 
გაფრთხილება:  თქვენ მიიღეთ გარე ორგანიზაციის/პირის მიერ გამოგზავნილი
ელექტრონული წერილი. ბმულზე გადასვლამდე ან ფაილის გახსნამდე გთხოვთ
დარწმუნდეთ, რომ ელ-ფოსტის მისამართი სანდოა.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
სახელმწიფო ხაზინა საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

პირველ რიგში მადლობა ბიძინა ივანიშვილს, უსაქმურთა და ფუქსავატთა ბელადს,
რომელმაც მზის სინათლეზე გამოგიტანათ ამდენი მუქთახორა, გაუნათლებელი
მედროვე. იმედია ოდესმე ვეღირსებით სისტემას ვინც მთელ ქართულ ოცნებას,
ნეპოტიზმით და უვიცობის ნიშნით შერჩეულს, აგიღებთ და გადაგყრით პოლიტიკურ
სანაგვეზე რომ აღრასოდეს დაბრუნდეს უვიცთა, მექრთამეთა, მცონარეთა და
ჩამორჩენილთა მმართველობა. რა გაგიხდათ ეს ერთი ჩვეულებრივი წერილი,
მითუმეტეს რომ თქვენი ბელადის მექოლგე პრემიერმინისტრი ყოველდღე ჩინეთში და
ყაზახეთში დარბის ამ სატრანსპორტო გადაზიდვებზე.. სად შეიყარეთ ამდენი
უსაქმური, ამდენი უპასუხისმგებლო და ამდენი არაფრისმაქნისი, რომ ორი
წინადადება ვერ დაგიწერიათ. წარმოუდგენელია უბრალოდ.

პატივისცემით,

ოთარ

-------------------------------------------------------------------
ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #2829 ელ-ფოსტა]

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[2]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://treasury.ge/ka/revenues
2. http://askgov.ge/ka/help/officers