სატრანსპორტო გადაზიდვების სტატისტიკა

ამ მოთხოვნაზე პასუხი ძალიან აგვიანებს. კანონის თანახმად, ამ დროისთვის, საჯარო დაწესებულებას სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საპასუხო წერილი უკვე უნდა გამოეგზავნა (დეტალები). შეგიძლია გაასაჩივრო შიდა გასაუბრების მოთხოვნით.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

- 2018 წლიდან დღემდე, საქართველოს დერეფნით მოსარგებლე ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებების (საგზაო/სატრანზიტო ტრაილერები, სარკინიგზო, საზღვაო, საჰაერო) დაფიქსირებული რაოდენობა. (გთხოვთ, ინფორმაცია მოგვაწოდოთ ყველა სატრანსპორტო საშუალებაზე, წლების მიხედვით ცალ-ცალკე).

- საქართველოს დერეფნით სარგებლობისთვის რეგისტრირებული გადასახადების რაოდენობა და მიღებული შემოსავალი ყველა მიმართულებაზე, წლების მიხედვით (2018-2023) ცალ-ცალკე (excel -ის ფორმატში).

პატივისცემით,

ოთარ კვირიკაშვილი