სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახებების სტატისტიკა

წარმატებული მოთხოვნა.

არჩილ მარშანია

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ „112“ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

გთხოვთ მომაწოდოთ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახებების სტატისტიკა, 2020 წლიდან დღემდე:

1 - 2020 წლიდან დღემდე, სულ რამდენი გამოძახება არის დაფიქსირებული?
2 - აქედან რამდენია მაღალპრიორიტეტული გამოძახება?
3 - 2020 წლიდან დღემდე რამდენია გულის გაჩერების შემთხვევების რაოდენობა ყოველწლიურად?
4 - 2020 წლიდან, დღემდე როგორია გულის გაჩერების შემთხვევების ლოკალიზაცია (ქუჩის შემთხვევა/გამოძახება ბინაზე) ყოველწლიურად?
5 - როგორია გულის გაჩერების შემთხვევების გამოსავლიანობა (გარდაცვალება/წარმატებული გულ-ფილტვის რეანიმაცია)?
6 - რამდენია მაღალპრიორიტეტულ გამოძახებაზე რეაგირების საშუალო დრო?

პატივისცემით,

არჩილ მარშანია

გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ „112“

2 თანდართული დოკუმენტი

გიგზავნით, მოთხოვნის პასუხს

ციტატირებული სექციების ჩვენება