სამშენებლო სექტორი 2018-2021 წლებში

მართამ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან შრომის ინსპექცია

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით,
შრომის ინსპექციის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
სამშენებლო სექტორში დაშავებულთა და გარდაცვლილთა რაოდენობა 2018-2021 წლებში, ჩაშლილი
-წლების
-რეგიონის
-მშენებლობის ტიპის(მაგ. ადმინისტრაციული შენობა, საცხოვრებელი შენობა)
-მიზეზების, თუ მიზეზი შრომის უსაფრთხოების ნორმმების დარღვევა იყო, მაშინ რომელი მუხლის რომელი პუნქტი იქნა დარღვეული.
-ჯარიმა, თანხა
ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით- excel. გთხოვთ, დამიდასტუროთ მიღება და მომწერეთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი.
პატივისცემით,
მართა მხეიძე
თარიღი:12/09/2022

მოგესალმებით,
შრომის ინსპექციის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს. გთხოვთ, დამიდასტუროთ წერილის მიღება და მომწეროთ 12 სექტებერს გამოგზავნილი განცხადების რეგისტრაციის ნომერი- "სამშენებლო სექტორი 2018-2021 წლებში"
პატივისცემით,
მართა

Labour Inspection Office, შრომის ინსპექცია

მოგესალმებით,

გიდასტურებთ ელ-ფოსტის მიღებას

თქვენი განცხადება რეგისტრირებულია 2022 წლის 12 ექტემბერს 
რეგისტაციის N298319

პატივისცემით,

სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური

მის: ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ. 15ა

ცხელი ხაზი: 1575

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მართა <[მოთხოვნის #1051 ელ-ფოსტა]>
Sent: Tuesday, September 13, 2022 2:43 PM
To: Labour Inspection Office
Subject: Re: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - სამშენებლო სექტორი 2018-2021
წლებში
 
მოგესალმებით,
შრომის ინსპექციის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
გთხოვთ, დამიდასტუროთ წერილის მიღება და მომწეროთ 12 სექტებერს გამოგზავნილი
განცხადების რეგისტრაციის ნომერი- "სამშენებლო სექტორი 2018-2021 წლებში"
პატივისცემით,
მართა

-------------------------------------------------------------------
ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #1051 ელ-ფოსტა]

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[1]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/help/officers

Labour Inspection Office, შრომის ინსპექცია

2 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,
გიგზავნით  წერილს 

პატივისცემით,

სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური

მის: ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ. 15ა

ცხელი ხაზი: 1575

გამარჯობა, დიდი მადლობა წერილისთვის, თუმცა excel-ის ელექტრონული ფორმატით გთხოვეთ გამოგზავნა. ასევე მინდა შეგახსენოთ, რომ სზაკ-ის მე-40 მუხლის მესამე ნაწილის მიხედვით, საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნება არ ათავისუფლებს საჯარო დაწესებულებას იმავე ან სხვა საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შემთხვევაში მისი დადგენილი წესით გაცემის ვალდებულებისგან. რადგან აღრიცხვა 2019-2021 წლებში დაიწყო, მაშინ გთხოვთ მომაწოდოთ ამ წლებში აღრიცხული შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
სამშენებლო სექტორში დაშავებულთა და გარდაცვლილთა რაოდენობა, ჩაშლილი
-წლების
-რეგიონის
-მშენებლობის ტიპის(მაგ. ადმინისტრაციული შენობა, საცხოვრებელი შენობა)
-მიზეზის, თუ მიზეზი შრომის უსაფრთხოების ნორმმების დარღვევა იყო, მაშინ რომელი მუხლის რომელი პუნქტი იქნა დარღვეული.
-ჯარიმის მიხედვით(თანხა)
ასევე გაცნობებთ, რომ 37-ე მუხლის თანახმად ყველას აქვს უფლება მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია მისი ფიზიკური ფორმისა და შენახვის მდგომარეობის მიუხედავად და აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა, შესაბამისად, ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით- excel.
პატივისცემით,
მართა მხეიძე

Labour Inspection Office, შრომის ინსპექცია

მოგესალმებით,

 

გთხოვთ, შეტყობინებას  მისცეთ განცხადების სახე და გამოგვიგზავნოთ
ხელმოწერილი

 

 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის შესაბამისად, იმისათვის რომ
მოხდეს თქვენი განცხადების განხილვა, აუცილებელია იგი  შეიცავდეს შემდეგ
ინფორმაციას:

 

1.            იმ ადმინისტრაციული ორგანოს დასახელება, რომელსაც მიმართავს
განმცხადებელი;

 

2.            განმცხადებლის/შემომტანის   ვინაობა (სახელი, გვარი ,პირადი
ნომერი)  და მისამართი;

 

3.            მოთხოვნა;

 

4.            განცხადების წარდგენის თარიღი და განმცხადებლის ხელმოწერა.

პატივისცემით,

სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური

მის: ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ. 15ა

ცხელი ხაზი: 1575

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მართა <[მოთხოვნის #1051 ელ-ფოსტა]>
Sent: Thursday, September 15, 2022 11:47 AM
To: Labour Inspection Office
Subject: Re: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური
 
გამარჯობა, დიდი მადლობა წერილისთვის, თუმცა excel-ის ელექტრონული ფორმატით
გთხოვეთ გამოგზავნა. ასევე მინდა შეგახსენოთ, რომ სზაკ-ის მე-40 მუხლის
მესამე ნაწილის მიხედვით, საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნება არ
ათავისუფლებს საჯარო დაწესებულებას იმავე ან სხვა საჯარო ინფორმაციის
მოთხოვნის შემთხვევაში მისი დადგენილი წესით გაცემის ვალდებულებისგან. რადგან
აღრიცხვა 2019-2021 წლებში დაიწყო, მაშინ გთხოვთ მომაწოდოთ ამ წლებში
აღრიცხული შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
სამშენებლო სექტორში დაშავებულთა და გარდაცვლილთა რაოდენობა, ჩაშლილი
-წლების
-რეგიონის
-მშენებლობის ტიპის(მაგ. ადმინისტრაციული შენობა, საცხოვრებელი შენობა)
-მიზეზის, თუ მიზეზი შრომის უსაფრთხოების ნორმმების დარღვევა იყო, მაშინ
რომელი მუხლის რომელი პუნქტი იქნა დარღვეული.
-ჯარიმის მიხედვით(თანხა)
ასევე გაცნობებთ, რომ 37-ე მუხლის თანახმად ყველას აქვს უფლება მოითხოვოს
საჯარო ინფორმაცია მისი ფიზიკური ფორმისა და შენახვის მდგომარეობის
მიუხედავად და აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა, შესაბამისად, ზემოთ
მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით- excel.
პატივისცემით,
მართა მხეიძე

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მოგესალმებით,
შრომის ინსპექციის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს. დიდი მადლობა წერილისთვის, თუმცა excel-ის ელექტრონული ფორმატით გთხოვეთ გამოგზავნა. ასევე მინდა შეგახსენოთ, რომ სზაკ-ის მე-40 მუხლის მესამე ნაწილის მიხედვით, საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნება არ ათავისუფლებს საჯარო დაწესებულებას იმავე ან სხვა საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შემთხვევაში მისი დადგენილი წესით გაცემის ვალდებულებისგან. რადგან აღრიცხვა 2019-2021 წლებში დაიწყო, მაშინ გთხოვთ მომაწოდოთ ამ წლებში აღრიცხული შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
სამშენებლო სექტორში დაშავებულთა და გარდაცვლილთა რაოდენობა, ჩაშლილი
-წლების
-რეგიონის
-მშენებლობის ტიპის(მაგ. ადმინისტრაციული შენობა, საცხოვრებელი შენობა)
-მიზეზის, თუ მიზეზი შრომის უსაფრთხოების ნორმმების დარღვევა იყო, მაშინ რომელი მუხლის რომელი პუნქტი იქნა დარღვეული.
-ჯარიმის მიხედვით(თანხა)
ასევე გაცნობებთ, რომ 37-ე მუხლის თანახმად ყველას აქვს უფლება მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია მისი ფიზიკური ფორმისა და შენახვის მდგომარეობის მიუხედავად და აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა, შესაბამისად, ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით- excel.
პატივისცემით,
მართა მხეიძე
თარიღი:15/09/2022

Labour Inspection Office, შრომის ინსპექცია

მოგესალმებით,

გთხოვთ, გამოგზავნოთ ხელმოწერით დამოწმებული

პატივისცემით,

სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური

მის: ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ. 15ა

ცხელი ხაზი: 1575

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მართა <[მოთხოვნის #1051 ელ-ფოსტა]>
Sent: Thursday, September 15, 2022 12:08 PM
To: Labour Inspection Office
Subject: Re: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური
 
მოგესალმებით,
შრომის ინსპექციის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
დიდი მადლობა წერილისთვის, თუმცა excel-ის ელექტრონული ფორმატით გთხოვეთ
გამოგზავნა. ასევე მინდა შეგახსენოთ, რომ სზაკ-ის მე-40 მუხლის მესამე
ნაწილის მიხედვით, საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნება არ
ათავისუფლებს საჯარო დაწესებულებას იმავე ან სხვა საჯარო ინფორმაციის
მოთხოვნის შემთხვევაში მისი დადგენილი წესით გაცემის ვალდებულებისგან. რადგან
აღრიცხვა 2019-2021 წლებში დაიწყო, მაშინ გთხოვთ მომაწოდოთ ამ წლებში
აღრიცხული შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
სამშენებლო სექტორში დაშავებულთა და გარდაცვლილთა რაოდენობა, ჩაშლილი
-წლების
-რეგიონის
-მშენებლობის ტიპის(მაგ. ადმინისტრაციული შენობა, საცხოვრებელი შენობა)
-მიზეზის, თუ მიზეზი შრომის უსაფრთხოების ნორმმების დარღვევა იყო, მაშინ
რომელი მუხლის რომელი პუნქტი იქნა დარღვეული.
-ჯარიმის მიხედვით(თანხა)
ასევე გაცნობებთ, რომ 37-ე მუხლის თანახმად ყველას აქვს უფლება მოითხოვოს
საჯარო ინფორმაცია მისი ფიზიკური ფორმისა და შენახვის მდგომარეობის
მიუხედავად და აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა, შესაბამისად, ზემოთ
მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით- excel.
პატივისცემით,
მართა მხეიძე
თარიღი:15/09/2022

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მოგესალმებით,
თქვენი წერილის პასუხად გიგზავნით წერილს, განცხადების ფორმით, დრაივის ლინკით.
https://drive.google.com/file/d/1Dpbctr8...
პატივისცემით,
მართა

მოგესალმებით,
გთხოვთ, დამიდასტუროთ მიღება და მომწეროთ ჩემი განცხადება დამუშავების რა ეტაპზეა
პატივისცემით,
მართა

Labour Inspection Office, შრომის ინსპექცია

მოგესალმებით,

თქვენი განცხადება მიღებულია სქმისწარმოებაში, რეგისტრაციის N 313676

პატივისცემით,

სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური

მის: ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ. 15ა

ცხელი ხაზი: 1575

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მართა <[მოთხოვნის #1051 ელ-ფოსტა]>
Sent: Friday, September 16, 2022 12:20 PM
To: Labour Inspection Office
Subject: Re: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური
 
მოგესალმებით,
გთხოვთ, დამიდასტუროთ მიღება და მომწეროთ ჩემი განცხადება დამუშავების რა
ეტაპზეა
პატივისცემით,
მართა

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მოგესალმებით,
შრომის ინსპექციის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
გთხოვთ, კანონით გათვალისწინებულ ვადაში მომაწოდოთ ინფორმაცია, რომლის რეგისტრაციის ნომერია 313676.
პატივისცემით,
მართა

Labour Inspection Office, შრომის ინსპექცია

მოგესალმებით,

მიღებულია საქმისწარმოებაში და პასუხი გეცნობებათ ოფიციალურად

პატივისცემით,

სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური

მის: ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ. 15ა

ცხელი ხაზი: 1575

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მართა <[მოთხოვნის #1051 ელ-ფოსტა]>
Sent: Tuesday, September 20, 2022 2:29 PM
To: Labour Inspection Office
Subject: Re: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური
 
მოგესალმებით,
შრომის ინსპექციის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
გთხოვთ, კანონით გათვალისწინებულ ვადაში მომაწოდოთ ინფორმაცია, რომლის
რეგისტრაციის ნომერია 313676.
პატივისცემით,
მართა

ციტატირებული სექციების ჩვენება

Labour Inspection Office, შრომის ინსპექცია

1 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,

გიგზავნით წერილს N342800

პატივისცემით,

სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური

მის: ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ. 15ა

ცხელი ხაზი: 1575

მოგესალმებით,
მადლობა ინფორმაციისთვის. გიდასტურებთ მიღებას.
პატივისცემით,
მართა