სამშენებლო სექტორი

მართამ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან შრომის ინსპექცია

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარი განაცხადა საჯარო დაწესებულებამ შრომის ინსპექცია.

მოგესალმებით,
შრომის ინსპექციის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
სამშენებლო სექტორში დაშავებულთა და გარდაცვლილთა რაოდენობა 2018-2021 წლებში, ჩაშლილი
-წლების
-რეგიონის
-მშენებლობის ტიპის(მაგ. ადმინისტრაციული შენობა, საცხოვრებელი შენობა)
-მიზეზების, თუ მიზეზი შრომის უსაფრთხოების ნორმმების დარღვევა იყო, მაშინ რომელი მუხლის რომელი პუნქტი იქნა დარღვეული.
ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით- excel.
პატივისცემით,
მართა

Labour Inspection Office, შრომის ინსპექცია

მოგესალმებით,

გთხოვთ, წარმოადგინოთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი 

პატივისცემით,

სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური

მის: ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ. 15ა

ცხელი ხაზი: 1575

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მართა <[მოთხოვნის #1047 ელ-ფოსტა]>
Sent: Friday, September 9, 2022 1:59 PM
To: Labour Inspection Office
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - სამშენებლო სექტორი
 
მოგესალმებით,
შრომის ინსპექციის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
სამშენებლო სექტორში დაშავებულთა და გარდაცვლილთა რაოდენობა 2018-2021
წლებში, ჩაშლილი
-წლების
-რეგიონის
-მშენებლობის ტიპის(მაგ. ადმინისტრაციული შენობა, საცხოვრებელი შენობა)
-მიზეზების, თუ მიზეზი შრომის უსაფრთხოების ნორმმების დარღვევა იყო, მაშინ
რომელი მუხლის რომელი პუნქტი იქნა დარღვეული.
ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით-
excel.
პატივისცემით,
მართა

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #1047 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[2]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/help/officers

მოგესალმებით,
ჩემ მიერ გამოგზავნილი წერილი აკმაყოფილებს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კანონით განსაზღვრულ მოთხოვნებს. გთხოვთ, განმიმარტოთ, სზაკ-ის რომელი მუხლის საფუძველზე მთხოვთ პირადობის მოწმობის ასლის გამოგზავნას.
მადლობა,
პატივისცემით,
მართა

Labour Inspection Office, შრომის ინსპექცია

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის შესაბამისად, იმისათვის რომ
მოხდეს თქვენი განცხადების განხილვა, აუცილებელია იგი  შეიცავდეს შემდეგ
ინფორმაციას:

 

1.            იმ ადმინისტრაციული ორგანოს დასახელება, რომელსაც მიმართავს
განმცხადებელი;

 

2.            განმცხადებლის/შემომტანის   ვინაობა (სახელი, გვარი ,პირადი
ნომერი)  და მისამართი;

 

3.            მოთხოვნა;

 

4.            განცხადების წარდგენის თარიღი და განმცხადებლის ხელმოწერა.

პატივისცემით,

სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური

მის: ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ. 15ა

ცხელი ხაზი: 1575

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მართა <[მოთხოვნის #1047 ელ-ფოსტა]>
Sent: Friday, September 9, 2022 3:00 PM
To: Labour Inspection Office
Subject: Re: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - სამშენებლო სექტორი
 
მოგესალმებით,
ჩემ მიერ გამოგზავნილი წერილი აკმაყოფილებს საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული კანონით განსაზღვრულ მოთხოვნებს. გთხოვთ, განმიმარტოთ,
სზაკ-ის რომელი მუხლის საფუძველზე მთხოვთ პირადობის მოწმობის ასლის
გამოგზავნას.
მადლობა,
პატივისცემით,
მართა

ციტატირებული სექციების ჩვენება