სამართალდარღვევები გარემოს დაცვის სფეროში

ლიზიმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

სამართალდარღვევების სტატისტიკა გარემოს დაცვის სფეროში 2010-2023 წლებში, ჩაშლილი დარღვევის ტიპის, წლებისა და დაკისრებული ჯარიმების ოდენობის მიხედვით.

გთხოვთ, ინფორმაცია გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (excel ან csv).

პატივისცემით,
ლიზი გოგოლაძე

მოგესალმებით, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

გთხოვთ, დამიდასტუროთ წერილის მიღება და მომწეროთ 2 ოქტომბერს გამოგზავნილი განცხადების რეგისტრაციის ნომერი. ასევე, გთხოვთ, კომუნიკაცია გავაგრძელოთ წერილობით.

პატივისცემით,

ლიზი გოგოლაძე

Mariam Kavelashvili, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

მოგესალმებით,

თქვენს მიერ 2 ოქტომბერს გამოგზავნილი წერილის ნომერია 2735.

პატივისცემით,

მარიამ ყაველაშვილი

დეპარტამენტის უფროსი

საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობების დეპარტამენტი

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი

ცოტნე დადიანის ქ. 30

თბილისი, 0180

2 36 72 10 (020)

599 33 71 33

2 36 72 13

ციტატირებული სექციების ჩვენება

Giorgi Sanadze, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

მოგესალმებით,

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალურ ვებ გვერდზე (www.geostat.ge) ხელმისაწვდომია ინფორმაცია გარემოს დაცვის მიმართულებით სამართალდარღვევების შესახებ:

https://geostat.ge/media/49770/samartald...

გარდა ამისა, ტყის უკანონო ჭრასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას იხილავთ ქვემოთ მოცემულ ბმულზე:

https://geostat.ge/media/49764/tyis-resu...

სადაც უნდა შეხვიდეთ მე-4 გვერდზე (sheet).

საუკეთესო სურვილებით,

გიორგი

გიორგი სანაძე

დეპარტამენტის უფროსი

სოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი

ცოტნე დადიანის ქ. 30

თბილისი, 0180

2 36 72 10 (500)

595 31 57 73

2 36 72 13

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მოგესალმებით,

გმადლობთ მოწოდებული ინფორმაციისთვის.

თქვენ მიერ გამოგზავნილ ბმულზე მხოლოდ 2021 წლის მონაცემებია, თუმცა ჩემს განცხადებაში 2010-2023 წლების მონაცემებს ვითხოვ. გთხოვთ, თუ თქვენს ხელთ არის სტატისტიკა დანარჩენი წლების შესახებ, გამომიგზავნოთ.

პატივისცემით,

ლიზი გოგოლაძე

Giorgi Sanadze, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

ლიზი,

თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ პუბლიკაციას, სადაც ხელმისაწვდომია შესაბამისი ინფორმაცია 2010 წლიდან 2021 წლამდე. 2022 წლის მაჩვენებელი ხელმისაწვდომი იქნება მიმდინარე წლის ნოემბერში, ხოლო 2023 წლის მაჩვენებელი - მომავალ წელს.

იხილეთ პუბლიკაციის ბმული:

https://www.geostat.ge/ka/single-categor...

საუკეთესო სურვილებით,

გიორგი

გიორგი სანაძე

დეპარტამენტის უფროსი

სოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი

ცოტნე დადიანის ქ. 30

თბილისი, 0180

2 36 72 10 (500)

595 31 57 73

2 36 72 13

ციტატირებული სექციების ჩვენება

გიორგი,

გმადლობთ გამოგზავნილი ბმულისთვის. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ეს პუბლიკაციები pdf ფორმატშია, ამ მონაცემების ანალიზი და ვიზუალიზაცია შეუძლებელია. არც ამ ფაილების spreadsheet ფორმატში გადაყვანით აისახება ეს ცხრილები რიცხობრივ ფორმატში. გთხოვთ, თუ შესაძლებელია, ეს მონაცემები excel-ის ფაილებად გამომიგზავნოთ, როგორც 2021 წლის მონაცემები.

პატივისცემით,

ლიზი გოგოლაძე

Giorgi Sanadze, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

ლიზი,

სამწუხაროდ, არ გავქვს წინა პერიოდები ექსეის ფორმატში. შეგიძლიათ ისარგებლოთ PC axis ფორმატით, რომელიც გადატანა ექსელში საკმაოდ მარტივია.

http://pc-axis.geostat.ge/PXWeb/pxweb/ka...

საუკეთესო სურვილებით,

გიორგი

გიორგი სანაძე

დეპარტამენტის უფროსი

სოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი

ცოტნე დადიანის ქ. 30

თბილისი, 0180

2 36 72 10 (500)

595 31 57 73

2 36 72 13

ციტატირებული სექციების ჩვენება

Lia Charekishvili, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

6 თანდართული დოკუმენტი

ძვირფასო ლიზი,

 

 

გთხოვთ იხილოთ თანდართული ფაილები.

 

 

საუკეთესო სურვილებით,

 

 

 

[1]logo_geo ლია ჩარექიშვილი
სამმართველოს უფროსი
სოციალური ინფრასტრუქტურის სტატისტიკის სამმართველო
სოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტი
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი
ცოტნე დადიანის ქ. 30
თბილისი, 0180
2 36 72 10
[2]tel (605) [3]mob 591 41 46 40 [4]fax 2 36 72 13

 

 

References

Visible links
1. http://www.geostat.ge/

მოგესალმებით,

გიდასტურებთ წერილის მიღებას. გმადლობთ მოწოდებული ინფორმაციისთვის.

პატივისცემით,

ლიზი გოგოლაძე