საქართველოს ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები

წარმატებული მოთხოვნა.

მამუკა სტეფანია

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
1) რეალური მშპ ერთ სულზე ფასებში 2003 წლიდან დღემდე, კვარტალური მონაცემები excel-ის ფორმატში
2)ნომინალური მშპ ერთ სულზე 2003 წლიდან დღემდე, კვარტალური მონაცემები excel-ის ფორმატში
3) კაპიტალის მთლიანი ფორმირება, 2003 წლიდან დღემდე, კვარტალური მონაცემები excel-ის ფორმატში
4) რეალური და ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტი, 2003 წლიდან დღემდე, კვარტალური მონაცემები excel-ის ფორმატში
5) მოსახლეობის ზრდა 2003 წლიდან დღემდე, კვარტალური მონაცემები excel-ის ფორმატში
6) მთლიანი იმპორტისა და ექპორტის კვარტალური მონაცემები 2003 წლიდან დღემდე, excel-ის ფორმატში
7) მთავრობის საგარეო და საშინაო ვალის კვარტალური მონაცემები 2003 წლიდან დღემდე.

მონაცემები მესაჭიროება სამაგისტრო ნაშრომისთვის.

პატივისცემით,
მამუკა სტეფანია

meri shaburishvili, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

9 თანდართული დოკუმენტი

ბატონო მამუკა,

 

თქვენს წერილთან (18.03.2024) დაკავშირებით გთხოვთ, იხილოთ თანდართული
ფაილები.

 

 

 

 

პატივისცემით,

 

 

 

[1]logo_geo მერი შაბურიშვილი
მთავარი სპეციალისტი
წლიური ანგარიშების სამმართველო
ეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტი
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი
ცოტნე დადიანის ქ. 30
თბილისი, 0180
[2]tel 2 36 72 10 (310) [3]mob 591 41 46 05 [4]fax 2 36 72 13

 

 

References

Visible links
1. http://www.geostat.ge/