მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ეროვნული სატყეო სააგენტოს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

საქართველოს ტყის ფონდი 2021 წლიდან დღემდე, რეგიონებისა და წლების მიხედვით.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით.

პატივისცემით,

ელენე ნოდია

ელენე ნოდია

მოგესალმებით,

შეგახსენებთ, რომ ჩემ მიერ გამოგზავნილ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხს ველოდები. გთხოვთ, დამიდასტურეთ, რომ მიიღეთ და კანონით განსაზღვრულ ვადებში მიპასუხებთ.

პატივისცემით,

ელენე ნოდია

Mariam Maisuradze, ეროვნული სატყეო სააგენტო

2 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,

გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება.

პატივისცემით,

 

მარიამ მაისურაძე

 

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსები მართვის სამმართველო

სპეციალისტი (შტატგარეშე თანამშრომელი)

 

სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო

მის: თბილისი, 0114  ვლადიმერ წითლანაძის I შეს. N1 

ელ-ფოსტა: [1][ელ-ფოსტა]

ვებ-გვერდი: [2]www.forestry.gov.ge

 

References

Visible links
1. mailto:[ელ-ფოსტა]
2. http://www.forestry.gov.ge/

ელენე ნოდია

გიდასტურებთ წერილის მიღებას. მადლობა მოწოდებული ინფორმაციისთვის.

პატივისცემით,

ელენე ნოდია