საქართველოს პარლამენტის წევრების უმაღლესი განათლება

Teona Tomashviliმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან საქართველოს პარლამენტი

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

საქართველოს პარლამენტის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს,

საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდოთ, ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ტიპის უმაღლესი განათლება აქვთ მიღებული საქართველოს პარლამენტის მეათე მოწვევის დეპუტატებს (სახელი, გვარი, ხარისხი, ფაკულტეტი, უნივერსიტეტი).

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთი ფორმატით : excel, csv, xml.

პატივისცემით,
თეონა თომაშვილი

მოგესალმებით,

შეგახსენებთ, რომ ჩემ მიერ გამოგზავნილ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხს ველოდები. გთხოვთ, დამიდასტურეთ, რომ მიიღეთ და კანონით განსაზღვრულ ვადებში მიპასუხებთ.

პატივისცემით,

თეონა თომაშვილი

Parliament of Georgia, საქართველოს პარლამენტი

მოგესალმებით , 

გიდასტურებთ წერილის მიღებას . რეგისტრაციის  # 1-9768/22

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: Teona Tomashvili <[მოთხოვნის #730 ელ-ფოსტა]>
Sent: Monday, August 8, 2022 2:51 PM
To: Parliament of Georgia
Subject: Re: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - საქართველოს პარლამენტის
წევრების უმაღლესი განათლება
 
მოგესალმებით,

შეგახსენებთ, რომ ჩემ მიერ გამოგზავნილ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხს
ველოდები. გთხოვთ, დამიდასტურეთ, რომ მიიღეთ და კანონით განსაზღვრულ ვადებში
მიპასუხებთ.

პატივისცემით,

თეონა თომაშვილი

-------------------------------------------------------------------
ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #730 ელ-ფოსტა]

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[1]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/help/officers

მოგესალმებით,

თქვენგან არ მიმიღია საჯარო ინფორმაცია, რომელიც 2 აგვისტოს მოვითხოვე.

შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, საჯარო დაწესებულება ვალდებულია გასცეს საჯარო ინფორმაცია, მათ შორის, ელექტრონული ფორმით მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია, დაუყოვნებლივ ან არა უგვიანეს 10 დღისა.

გთხოვთ, რაც შეიძლება სწრაფად გამომიგზავნოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია.

პატივისცემით,
თეონა თომაშვილი

Parliament of Georgia, საქართველოს პარლამენტი

2 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,

გიგზავნით წერილს 7457/2-7-1/22 დანართით.

გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება. 

Parliament of Georgia, საქართველოს პარლამენტი

2 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,

განმეორებით გიგზავნით წერილს 7457/2-7-1/22 დანართით.

გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება. 

Parliament of Georgia, საქართველოს პარლამენტი

2 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,

განმეორებით გიგზავნით წერილს 7457/2-7-1/22 დანართით.

გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება.