მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შინაგან საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: რომელიც შეეხება შიდა ქართლში მსჯავდებულ არასრულწლოვანთა სტატისტიკა ბოლო 5 წლის განმავლობაში.
გაიზარდა თუ შემცირდა მათი რაოდენობა.
ნამდვილად ძალიან დამეხმარებით თუ მომაწვდით აღნიშნულ ინფორმაციას.

პატივისცემით,

მარი

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2023-02-17 20:13-ში, მარი დაწერა:

ციტატირებული სექციების ჩვენება

აღნიშნული საკითხი სცილდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს კომპეტენციას,
მიზანშეწონილია მიმართოთ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს