საგარეო ვაჭრობა თვეების მიხედვით

ამ მოთხოვნაზე პასუხი ძალიან აგვიანებს. კანონის თანახმად, ამ დროისთვის, საჯარო დაწესებულებას სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საპასუხო წერილი უკვე უნდა გამოეგზავნა (დეტალები). შეგიძლია გაასაჩივრო შიდა გასაუბრების მოთხოვნით.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
თურქეთსა და საქართველოს შორის ექსპორტ-იმპორტის შესახებ მონაცემები ჩაშლილი სასაქონლო კლასიფიკაციის მიხედვით, 2000 წლის იანვარი - 2008წლის დეკემბერი. ექსელის ფორმატში.

პატივისცემით,

არმაზ შოთაძე