მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
თურქეთსა და საქართველოს შორის ექსპორტ-იმპორტის შესახებ მონაცემები ჩაშლილი სასაქონლო კლასიფიკაციის მიხედვით, 2000 - 2024 წლები. ექსელის ფორმატში.

პატივისცემით,

არმაზ შოთაძე

mariam sachechelashvii, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

6 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით ბატონო არმაზ,

 

თქვენი მომართვის (21.03.2024 წ.) პასუხად, გიგზავნით სტატისტიკურ
ინფორმაციას თურქეთთან ექსპორტ-იმპორტის შესახებ, 2000-2008 წლებში.

 

პატივისცემით,

 

 

[1][IMG] მარიამ საჩეჩელაშვილი
უფროსი სპეციალისტი
საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკის სამმართველო
საგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის
დეპარტამენტი
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი
ცოტნე დადიანის ქ. 30
თბილისი, 0180
2 36 72 10 (315) 592 05 13 26 2 36 72 13

 

 

References

Visible links
1. http://www.geostat.ge/