საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ.

მირანდა თეთრაძემ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
2013-2023 წლებში თქვენი დაწესებულების საწვავის ხარჯები. გთხოვთ, ეს ინფორმაცია ჩაშალოთ შემდეგნაირად:

- წელი
- საწვავის რაოდენობა (ლიტრობით)
- საწვავის ხარჯი

გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ excel-ის ფორმატით, ელექტრონული ფორმით. ჩემთან კომუნიკაციაც აწარმოეთ მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

გთხოვთ, მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი.

გმადლობთ.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

reg.mandaturi, საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური

1 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,
გთხოვთ, წარმოადგინოთ თქვენი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა.

პატივისცემით,

სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 

ტელ: (+995 32) 2 200 220 (3335)

ელ. ფოსტა: registration[1]@mandaturi.gov.ge

LEPL Office of Resource Officers of Educational Institutions

Tel: (+995 32) 2 200 220 (3335)

Email:  [საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური მოთხოვნის ელ-ფოსტა]

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მირანდა თეთრაძე <[მოთხოვნის #2629 ელ-ფოსტა]>
Sent: Monday, May 15, 2023 16:31
To: reg.mandaturi <[საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური მოთხოვნის ელ-ფოსტა]>
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - საგანმანათლებლო დაწესებულების
მანდატურის სამსახურის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ.
 
[You don't often get email from [მოთხოვნის #2629 ელ-ფოსტა]. Learn
why this is important at [2]https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific...
]

მოგესალმებით,

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურში საჯარო ინფორმაციის
გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
2013-2023 წლებში თქვენი დაწესებულების საწვავის ხარჯები. გთხოვთ, ეს
ინფორმაცია ჩაშალოთ შემდეგნაირად:

- წელი
- საწვავის რაოდენობა (ლიტრობით)
- საწვავის ხარჯი

გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ excel-ის ფორმატით, ელექტრონული ფორმით. ჩემთან
კომუნიკაციაც აწარმოეთ მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

გთხოვთ, მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი.

გმადლობთ.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #2629 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[3]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[4]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[ელ-ფოსტა]
2. https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific...
3. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
4. http://askgov.ge/ka/help/officers

reg.mandaturi, საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური

2 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,
გიგზავნით შუალედურ წერილს.

პატივისცემით,

სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 

ტელ: (+995 32) 2 200 220 (3335)

ელ. ფოსტა: registration[1]@mandaturi.gov.ge

LEPL Office of Resource Officers of Educational Institutions

Tel: (+995 32) 2 200 220 (3335)

Email:  [საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური მოთხოვნის ელ-ფოსტა]

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მირანდა თეთრაძე <[მოთხოვნის #2629 ელ-ფოსტა]>
Sent: Monday, May 15, 2023 16:31
To: reg.mandaturi <[საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური მოთხოვნის ელ-ფოსტა]>
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - საგანმანათლებლო დაწესებულების
მანდატურის სამსახურის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ.
 
[You don't often get email from [მოთხოვნის #2629 ელ-ფოსტა]. Learn
why this is important at [2]https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific...
]

მოგესალმებით,

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურში საჯარო ინფორმაციის
გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
2013-2023 წლებში თქვენი დაწესებულების საწვავის ხარჯები. გთხოვთ, ეს
ინფორმაცია ჩაშალოთ შემდეგნაირად:

- წელი
- საწვავის რაოდენობა (ლიტრობით)
- საწვავის ხარჯი

გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ excel-ის ფორმატით, ელექტრონული ფორმით. ჩემთან
კომუნიკაციაც აწარმოეთ მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

გთხოვთ, მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი.

გმადლობთ.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #2629 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[3]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[4]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[ელ-ფოსტა]
2. https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific...
3. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
4. http://askgov.ge/ka/help/officers

reg.mandaturi, საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური

2 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,
გიგზავნით საპასუხო წერილს.

პატივისცემით,

სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 

ტელ: (+995 32) 2 200 220 (3335)

ელ. ფოსტა: registration[1]@mandaturi.gov.ge

LEPL Office of Resource Officers of Educational Institutions

Tel: (+995 32) 2 200 220 (3335)

Email:  [საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური მოთხოვნის ელ-ფოსტა]

References

Visible links
1. mailto:[ელ-ფოსტა]