საერთაშორისო სანქციების ქვეშ მყოფი გემების საქართველოში შემოსვლის მცდელობის სტატისტიკა

სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო არ ფლობს მოთხოვნილ ინფორმაციას.

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: 2022 წელს, საერთაშორისო სანქციების ქვეშ მყოფი გემების საქართველოს ნავსადგურებში შემოსვლის მცდელობების სტატისტიკა, დაყოფილი თვეებად.

გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ ელექტრონული ფორმით, excel-ის ფორმატით.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

Public, სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო

მოგესალმებით... სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო საქმიანობის სფეროა სატვირთო ავტომობილებზე საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის ნებართვების გაცემა, ასევე სამგზავრო გადაყვანების ნებართვების გაცემა და სხვა საქმიოანობა, რომელიც არ არის დაკავშირებილი გემებთან და საზღვაო საკითხებთან.... თქვენი მოთხოვნა სცდება სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს კომპეტენციას... დამატებითი ინფორმაციისთის გთხოვთ, მოგვაწოდოთ თქვენი საკონტაქტო ნომერი...

ციტატირებული სექციების ჩვენება