საწვავი

Ana abashidzeმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

• რამდენი ავტომობილი ემსახურებოდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020-2023 წლებში (2023 წლის 30 მაისამდე) და რამდენი მათგანი იყო განპიროვნებული? გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ წლების მიხედვით, ჩაშლილად.
• ასევე, გთხოვთ, მომაწოდოთ იმ ადამიანების სრული სია, რომელბსაც ავტომობილები პირადად ემსახურება.
• 2020-2023 (2023 წლის 30 მაისამდე) წლებში რა თანხა დახარჯა მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ავტომოვილების მოვლა-შენახვაში? ინფორმაცია მომაწოდეთ წლების მიხედვით, ჩაშლილად.
• 2020-2023 (2023 წლის 30 მაისამდე) წლებში რამდენი ლარის და რამდენი ლიტრი საწვავი დაიხარჯა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საკუთრებაში არსებულ ავტომობილებზე? ინფორმაცია მომაწოდეთ წლების მიხედვით, ჩაშლილად.

პატივისცემით,

Ana abashidze

ზუგდიდის საკრებულო, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 თანდართული დოკუმენტი

გამარჯობა,
გეგზავნებათ თქვენი 2023 წლის 30 მაისის წერილის შუალედური პასუხი.
გთხოვთ დაგვიდასტურეთ წერილის მიღება.
დანართი:"1" გვერდი

პატივისცემით,
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
                      
ქ.ზუგდიდი, ზვ.გამსახურდის გამზ. № 45
ტელ: (0415) 25-57-17
[1][ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]
www.[2]zugdidi.mun.gov.ge

References

Visible links
1. mailto:[ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]
2. http://zugdidi.mun.gov.ge/

ზუგდიდის საკრებულო, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

2 თანდართული დოკუმენტი

გამარჯობა,
გეგზავნებათ თქვენი 2023 წლის 30 მაისის განცხადების პასუხი.
გთხოვთ დაგვიდასტურეთ წერილის მიღება.
დანართი:"2" ფურცელი.

პატივისცემით,
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
                      
ქ.ზუგდიდი, ზვ.გამსახურდის გამზ. № 45
ტელ: (0415) 25-57-17
[1][ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]
www.[2]zugdidi.mun.gov.ge

References

Visible links
1. mailto:[ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]
2. http://zugdidi.mun.gov.ge/