მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

• რამდენი ავტომობილი ემსახურებოდა ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020-2023 წლებში (2023 წლის 30 მაისამდე) და რამდენი მათგანი იყო განპიროვნებული? გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ წლების მიხედვით, ჩაშლილად.
• ასევე, გთხოვთ, მომაწოდოთ იმ ადამიანების სრული სია, რომელბსაც ავტომობილები პირადად ემსახურება.
• 2020-2023 (2023 წლის 30 მაისამდე) წლებში რა თანხა დახარჯა მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ავტომოვილების მოვლა-შენახვაში? ინფორმაცია მომაწოდეთ წლების მიხედვით, ჩაშლილად.
• 2020-2023 (2023 წლის 30 მაისამდე) წლებში რამდენი ლარის და რამდენი ლიტრი საწვავი დაიხარჯა ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საკუთრებაში არსებულ ავტომობილებზე? ინფორმაცია მომაწოდეთ წლების მიხედვით, ჩაშლილად.

პატივისცემით,

Ana abashidze

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
გამარჯობა, წერილი გამოვგზავნე 30 მაისს საწვავსა და მანქანებთან დაკავშირებით. მას შემდეგ კონსტიტუციით გათვალისწინებულ 10 დღეზე ბევრად მეტი გავიდა, როდის მივიღებ პასუხს? გიმეორებთ კითხვებს:

• რამდენი ავტომობილი ემსახურებოდა ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2020-2023 წლებში (2023 წლის 30 მაისამდე) და რამდენი მათგანი იყო
განპიროვნებული? გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ წლების მიხედვით, ჩაშლილად.
• ასევე, გთხოვთ, მომაწოდოთ იმ ადამიანების სრული სია, რომელბსაც
ავტომობილები პირადად ემსახურება.
• 2020-2023 (2023 წლის 30 მაისამდე) წლებში რა თანხა დახარჯა
მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ავტომოვილების მოვლა-შენახვაში? ინფორმაცია
მომაწოდეთ წლების მიხედვით, ჩაშლილად.
• 2020-2023 (2023 წლის 30 მაისამდე) წლებში რამდენი ლარის და რამდენი
ლიტრი საწვავი დაიხარჯა ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საკუთრებაში
არსებულ ავტომობილებზე? ინფორმაცია მომაწოდეთ წლების მიხედვით, ჩაშლილად.

პატივისცემით,

ანა აბაშიძე

adisakrebulo adisakrebulo, ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 თანდართული დოკუმენტი

მოგესაქლმებით, 
გიგზავნით თქვენს მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას
პატივისცემით,
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი
სამ, 25 ივლ. 2023, 14:27-ში Ana abashidze-მა
<[1][მოთხოვნის #2713 ელ-ფოსტა]> დაწერა:

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ადიგენის  მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
გამარჯობა, წერილი გამოვგზავნე 30 მაისს საწვავსა და მანქანებთან
დაკავშირებით. მას შემდეგ კონსტიტუციით გათვალისწინებულ 10 დღეზე ბევრად
მეტი გავიდა, როდის მივიღებ პასუხს? გიმეორებთ კითხვებს:

• რამდენი ავტომობილი ემსახურებოდა ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2020-2023 წლებში (2023 წლის 30 მაისამდე) და რამდენი მათგანი იყო
განპიროვნებული? გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ წლების მიხედვით, ჩაშლილად.
• ასევე, გთხოვთ, მომაწოდოთ იმ ადამიანების სრული სია, რომელბსაც
ავტომობილები პირადად ემსახურება.
• 2020-2023 (2023 წლის 30 მაისამდე) წლებში რა თანხა დახარჯა
მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ავტომოვილების მოვლა-შენახვაში? ინფორმაცია
მომაწოდეთ წლების მიხედვით, ჩაშლილად.
• 2020-2023 (2023 წლის 30 მაისამდე) წლებში რამდენი ლარის და რამდენი
ლიტრი საწვავი დაიხარჯა ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საკუთრებაში
არსებულ ავტომობილებზე? ინფორმაცია მომაწოდეთ წლების მიხედვით, ჩაშლილად.

პატივისცემით,

ანა აბაშიძე

-------------------------------------------------------------------
ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[2][მოთხოვნის #2713 ელ-ფოსტა]

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[3]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[ელ-ფოსტა]
2. mailto:[ელ-ფოსტა]
3. http://askgov.ge/ka/help/officers