რუსთავის საქალაქო სასამართლოში საჯარო დაწესებულების და საჯარო პირების წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელები - 2013-2023 წწ

მირანდა თეთრაძემ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან რუსთავის საქალაქო სასამართლო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

რუსთავის საქალაქო სასამართლო არ ფლობს მოთხოვნილ ინფორმაციას.

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

რუსთავის საქალაქო სასამართლოში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
2013-2023 წლებში საჯარო დაწესებულებ(ებ)ის და საჯარო პირების წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელები. გთხოვთ, ეს ინფორმაცია ჩაშალოთ შემდეგნაირად:

- წელი
- საქმის დასახელება
- ვის უჩივიან, დაწესებულების დასახელება (ფიზიკური საჯარო პირი, ა(ა)იპი, სსიპი, სამინისტრო და სხვა საჯარო დაწესებულებები...)
- განაჩენი (გამამართლებელი, გამამტყუვნებელი)
- სახელმწიფოსთვის დაკისრებული გადასახადის რაოდენობა მოსარჩელესადმი

გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ excel-ის ფორმატით, ელექტრონული ფორმით. ჩემთან კომუნიკაციაც აწარმოეთ მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

გთხოვთ, მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი.

გმადლობთ.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

Iaseshvili, Maia, რუსთავის საქალაქო სასამართლო

გიდასტურეტ მიღებას.

ანა ნოზაძე

რეგისტრაციის ნომერია 7468.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მირანდა თეთრაძე <[მოთხოვნის #1932 ელ-ფოსტა]>
Sent: 20 April 2023 18:46:28
To: Iaseshvili, Maia
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - რუსთავის საქალაქო სასამართლოში
საჯარო დაწესებულების და საჯარო პირების წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელები -
2013-2023 წწ
 
მოგესალმებით,

რუსთავის საქალაქო სასამართლოში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ
პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
2013-2023 წლებში საჯარო დაწესებულებ(ებ)ის და საჯარო პირების წინააღმდეგ
შეტანილი სარჩელები. გთხოვთ, ეს ინფორმაცია ჩაშალოთ შემდეგნაირად:

- წელი
- საქმის დასახელება
- ვის უჩივიან, დაწესებულების დასახელება (ფიზიკური საჯარო პირი, ა(ა)იპი,
სსიპი, სამინისტრო და სხვა საჯარო დაწესებულებები...)
- განაჩენი (გამამართლებელი, გამამტყუვნებელი)
- სახელმწიფოსთვის დაკისრებული გადასახადის რაოდენობა მოსარჩელესადმი

გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ excel-ის ფორმატით, ელექტრონული ფორმით. ჩემთან
კომუნიკაციაც აწარმოეთ მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

გთხოვთ, მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი.

გმადლობთ.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #1932 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[2]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/help/officers

Iaseshvili, Maia, რუსთავის საქალაქო სასამართლო

1 თანდართული დოკუმენტი

გამარჯობა ქალბატონო მირანდა. გიგზავნით, მოთხოვნილ საჯარო ინფორმაციაზე
შუალედურ პასუხს.

გთხოვთ, მიღება დამიდასტუროთ.

მაია იასეშვილი

Iaseshvili, Maia, რუსთავის საქალაქო სასამართლო

1 თანდართული დოკუმენტი

გამარჯობა ქალბატონო მირანდა. 2023 წლის 21 აპრილს ელ.ფოსტაზე გამოგიგზავნეთ
მოთხოვნილ საჯარო ინფორმაციაზე შუალედური პასუხი წერილი N628/გ რომლის
მიღებაც არ დაგიდასტურებიათ. 2023 წლის 01 მაისს ფოსტის მეშვეობით საჯარო
ინფორმაციაზე პასუხი გამოგიგზავნეთ წერილში მითითებულ მისამართზე, რომელიც არ
ჩაგბარებიათ მისამართზე არ ყოფნის გამო, ხოლო ტელეფონი არ გქონდათ
მითითებული. საჯარო ინფორმაციაზე პასუხს გიგზავნით განმეორებით ამჯერად
ელ.ფოსტაზე. გთხოვთ, ორივე წერილის მიღება დამიდასტუროთ.

მაია იასეშვილი

Iaseshvili, Maia, რუსთავის საქალაქო სასამართლო

გამარჯობა ქალბატონო მირანდა. გთხოვთ 628გ და 675გ წერილების მიღება
დამიდასტუროთ.

მაია იასეშვილი

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: Iaseshvili, Maia
Sent: 23 May 2023 14:03:18
To: [ელ-ფოსტა]
Subject:
 

გამარჯობა ქალბატონო მირანდა. 2023 წლის 21 აპრილს ელ.ფოსტაზე გამოგიგზავნეთ
მოთხოვნილ საჯარო ინფორმაციაზე შუალედური პასუხი წერილი N628/გ რომლის
მიღებაც არ დაგიდასტურებიათ. 2023 წლის 01 მაისს ფოსტის მეშვეობით საჯარო
ინფორმაციაზე პასუხი გამოგიგზავნეთ წერილში მითითებულ მისამართზე, რომელიც არ
ჩაგბარებიათ მისამართზე არ ყოფნის გამო, ხოლო ტელეფონი არ გქონდათ
მითითებული. საჯარო ინფორმაციაზე პასუხს გიგზავნით განმეორებით ამჯერად
ელ.ფოსტაზე. გთხოვთ, ორივე წერილის მიღება დამიდასტუროთ.

მაია იასეშვილი