რამდენმა ადამიანმა გაიარა იურიდიული კონსულტაცია 2020 წლიდან დღემდე

წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების იურიდიული დახმარების სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
რამდენმა ადამიანმა გაიარა იურიდიული კონსულტაცია 2020 წლიდან დღემდე
-ასაკის მიხედვით
-სქესის მიხედვით
-ქალაქის მიხედვით

ზემოთმოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოტ ელექტრონული ფორმატით(excel ან csv)

პატივისცემით,

ელენე

იურიდიული დახმარების სამსახური

2 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით!

გიგზავნით ინფორმაციას იურიდიული დახმარების სამსახურიდან.

გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება.

პატივისცემით, 

სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახური

On 2022-11-23 13:44, ელენე wrote:

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების იურიდიული დახმარების სამსახური საჯარო
ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
 რამდენმა ადამიანმა გაიარა იურიდიული კონსულტაცია 2020 წლიდან დღემდე
-ასაკის მიხედვით
-სქესის მიხედვით
-ქალაქის მიხედვით

ზემოთმოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოტ ელექტრონული
ფორმატით(excel ან csv)

პატივისცემით,

ელენე

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[1][მოთხოვნის #1266 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის
შესახებ, რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია:
[2][ელ-ფოსტა]
[3]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[4]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[მოთხოვნის #1266 ელ-ფოსტა]
2. mailto:[ელ-ფოსტა]
3. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
4. http://askgov.ge/ka/help/officers

იურიდიული დახმარების სამსახური

2 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით!

გიგზავნით ინფორმაციას იურიდიული დახმარების სამსახურიდან.

გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება.

პატივისცემით, 

სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახური

On 2022-11-23 13:44, ელენე wrote:

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების იურიდიული დახმარების სამსახური საჯარო
ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
 რამდენმა ადამიანმა გაიარა იურიდიული კონსულტაცია 2020 წლიდან დღემდე
-ასაკის მიხედვით
-სქესის მიხედვით
-ქალაქის მიხედვით

ზემოთმოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოტ ელექტრონული
ფორმატით(excel ან csv)

პატივისცემით,

ელენე

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[1][მოთხოვნის #1266 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის
შესახებ, რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია:
[2][ელ-ფოსტა]
[3]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[4]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[მოთხოვნის #1266 ელ-ფოსტა]
2. mailto:[ელ-ფოსტა]
3. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
4. http://askgov.ge/ka/help/officers