ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 წლებში

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით,
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ მონაცემები 2011-2021 წლებში, ჩაშლილი შემდეგი კლასიფიკაციით:
- დასახელება
-წლიური გეგმა
-შესრულება
ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით- excel.
ასევე გიგზავნით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფაილს(2016 წლის), მაგალითისთვის, რათა უკეთ აგიხსნათ რა ტიპის ინფორმაციას ვითხოვ.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...
გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღბა და მომწეროთ რეგისტრაციის ნომერი.
პატივისცემით,
მართა მხეიძე

მოგესალმებით,
თქვენგან არ მიმიღია საჯარო ინფორმაცია, რომელიც 29 აგვისტოს მოვითხოვე- "ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 წლებში".
შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, საჯარო დაწესებულება ვალდებულია გასცეს საჯარო ინფორმაცია, მათ შორის, ელექტრონული ფორმით მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია, დაუყოვნებლივ ან არა უგვიანეს 10 დღისა.
გთხოვთ, რაც შეიძლება სწრაფად გამომიგზავნოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია.
პატივისცემით,
მართა

kazbegi municipaliteti, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

მოგესალმებით.აუცილებლად გადმოგიგზავნით ინფორმაციას უახლოეს დღეებში.
უბრალოდ თქვენს მიერ გადმოგზავნილი ლინკი არ იხსნებოდა რომ გვენახა ზუსტად რა
ფორმით უნდა გადმოგვეგზავნა. თუმცა ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მუშაობა და პასუხს
გაცნობებთ.
вт, 13 сент. 2022 г., 12:01 მართა
<[1][მოთხოვნის #1002 ელ-ფოსტა]>:

მოგესალმებით,
თქვენგან არ მიმიღია საჯარო ინფორმაცია, რომელიც 29 აგვისტოს მოვითხოვე-
"ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 წლებში".
შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40
მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, საჯარო დაწესებულება ვალდებულია გასცეს
საჯარო ინფორმაცია, მათ შორის, ელექტრონული ფორმით მოთხოვნილი საჯარო
ინფორმაცია, დაუყოვნებლივ ან არა უგვიანეს 10 დღისა.
გთხოვთ, რაც შეიძლება სწრაფად გამომიგზავნოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია.
პატივისცემით,
მართა

-------------------------------------------------------------------
ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[2][მოთხოვნის #1002 ელ-ფოსტა]

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[3]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[ელ-ფოსტა]
2. mailto:[ელ-ფოსტა]
3. http://askgov.ge/ka/help/officers

მოგესალმებით,
მივიღე თქვენგან წერილი. მადლობა, რომ შემატყობინებთ.
პატივისცემით,
მართა

kazbegi municipaliteti, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

8 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით. გიგზავნით თქვენს მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას გთხოვთ
დამიდასტუროთ  მიღება.

მოგესალმებით,
მადლობა გადმოგზავნილი ინფორმაციისთვის. გიდასტურებთ მიღებას.
პატივისცემით,
მართა