პორტალზე "ჩემი იდეა მერს" შემოსული იდეების სტატისტიკა

მოქალაქე ელოდება საჯარო ინფორმაციის მიღებას დაწესებულებისგან - მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო. კანონით დადგენილი ვადების თანახმად, პასუხის მიღების სავარაუდო თარიღია: (დეტალები).

ელენე ნოდია

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

რამდენი იდეა შემოვიდა პორტალზე "ჩემი იდეა მერს", ჩაშლილი მუნიციპალიტეტების, კატეგორიებისა და იდეების სტატუსების მიხედვით, აღრიცხვის დაწყებიდან დღემდე.

პატივისცემით,

ელენე ნოდია