პიროტექნიკით დაზიანებულთა სტატისტიკა

საჯარო დაწესებულებამ ინფორმაციის გაცემის კანონით დადგენილი ვადები დაარღვია. დაწესებულება ვალდებული იყო პასუხი გაეცა დაუყონებლივ, დიდი ოდენობით მონაცემების დამუშავების შემთხვევაში კი ვადა ჰქონდა თარიღამდე: by (დეტალები)

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ „112“ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

რა არის პიროტექნიკით დაზიანების სტატისტიკა საქართველოს მასშტაბით. მითითებული რომ იყოს: წელი, თვე, რეგიონი, დაზიანების ტიპი, დაზიანებულის სქესი და ასაკი. წლები იყოს ბოლო 10 წლის განმავლობაში ყველა, რომელზეც ხელი მიგიწვდებათ.

პატივისცემით,

თორნიკე