პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკა

ამ მოთხოვნაზე პასუხი ძალიან აგვიანებს. კანონის თანახმად, ამ დროისთვის, საჯარო დაწესებულებას სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საპასუხო წერილი უკვე უნდა გამოეგზავნა (დეტალები). შეგიძლია გაასაჩივრო შიდა გასაუბრების მოთხოვნით.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
გთხოვსთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია რუსეთის მიერ საქართველოში განხორციელებული ინვერსიციების შესახებ (ბოლო 10 წლის) , ასევე ზოგადად სხვა ქვეყნების მიერ განხორციელებეული ინვესტიციების შესახებ ინფორმაცია.

პატივისცემით,

giorgi