Პერსონალური მონაცემების გაჟონვის/მოპარვის დანაშაულის სტატისტიკა

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით,

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37, 38 და 40 მუხლების
თანახმად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

Პერსონალური მონაცემების გაჟონვის/მოპარვის დანაშაულის სტატისტიკა 2008 წლიდან დღემდე.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული
ფორმატით (Excel, csv, xml, pdf, word და ა.შ.).

პატივისცემით,
თეონა თომაშვილი

მოგესალმებით,

ჩემ მიერ 12 აპრილს გამოგზავნილ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის წერილზე პასუხი არ მიმიღია. გთხოვთ, გამომიგზავნოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია.

პატივისცემით,

თეონა თომაშვილი

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2022-08-17 11:36-ში, Teona Tomashvili დაწერა:

ციტატირებული სექციების ჩვენება

2022 წლის №970743 წერილის პასუხი გამოგეგზავნათ 13/04/2022 წლის N980358
წერილით.

მოგესალმებით,

მადლობა, სწრაფი პასუხისთვის.

არ მიმიღია წერილი, შეგიძლიათ ხელახლა გადმომიგზავნოთ?

პატივისცემით,

თეონა თომაშვილი

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2022-08-17 12:35-ში, Teona Tomashvili დაწერა:

ციტატირებული სექციების ჩვენება

გთხოვთ, მოგვწეროთ თქვენი საკონტაქტო ნომერი

თუ შეიძლება, ელექტრონულად გავაგრძელოთ კომუნიკაცია.

მადლობა,
თეონა

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2022-08-17 13:00-ში, Teona Tomashvili დაწერა:

ციტატირებული სექციების ჩვენება

წერილი განმეორებით გადმოგეგზავნათ N970743 წერილში მითითებულ მისამართზე