პარლამენტში ლობისტად დარეგისტრირებული პირები

Teona Tomashviliმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან საქართველოს პარლამენტი

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით საქართველოს პარლამენტის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: საქართველოს პარლამენტში ლობისტად დარეგისტრირებული პირების სია და მათ მიერ წარმოდგენილი ნორმატიული აქტის პროექტები.

გთხოვთ, ჩემ მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია გამომიგზავნოთ ელექტრონულ ფორმატში.

პატივისცემით,

თეონა თომაშვილი

მოგესალმებით,

შეგახსენებთ, რომ ჩემ მიერ გამოგზავნილ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხს ველოდები. გთხოვთ, დამიდასტურეთ, რომ მიიღეთ და კანონით განსაზღვრულ ვადებში მიპასუხებთ.

პატივისცემით,

თეონა თომაშვილი

Parliament of Georgia, საქართველოს პარლამენტი

თქვენი განცხადება მიღებულია

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: Teona Tomashvili <[მოთხოვნის #1358 ელ-ფოსტა]>
Sent: Friday, January 27, 2023 2:57 PM
To: Parliament of Georgia
Subject: Re: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - პარლამენტში ლობისტად
დარეგისტრირებული პირები
 
მოგესალმებით,

შეგახსენებთ, რომ ჩემ მიერ გამოგზავნილ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხს
ველოდები. გთხოვთ, დამიდასტურეთ, რომ მიიღეთ და კანონით განსაზღვრულ ვადებში
მიპასუხებთ.

პატივისცემით,

თეონა თომაშვილი

-------------------------------------------------------------------
ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #1358 ელ-ფოსტა]

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[1]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/help/officers

Parliament of Georgia, საქართველოს პარლამენტი

2 თანდართული დოკუმენტი

გთხოვთ დაგვიდასტუროტ წერილის 982/2-7/23 მიღება