ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მართამ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით,
ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ მონაცემები 2011-2021 წლებში, ჩაშლილი შემდეგი კლასიფიკაციით:
- დასახელება
-წლიური გეგმა
-შესრულება
ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით- excel.
ასევე გიგზავნით გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფაილს, მაგალითისთვის, რათა უკეთ აგიხსნათ რა
ტიპის ინფორმაციას ვითხოვ. http://www.gori.mun.gov.ge/index.php/pub... (მე-6 გვერდიდან)
გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება
პატივისცემით,
მართა მხეიძე

oni sakrebulo, ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

3 თანდართული დოკუმენტი

пн, 22 авг. 2022 г. в 11:20, oni sakrebulo <[1][ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]>:

пн, 22 авг. 2022 г. в 11:17, oni sakrebulo <[2][ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]>:

[3][IMG][4] შესრულება 2019 წლის (1).xls

чт, 18 авг. 2022 г. в 17:11, მართა
<[5][მოთხოვნის #960 ელ-ფოსტა]>:

მოგესალმებით,
ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე
პასუხისმგებელ პირს.
საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ მონაცემები 2011-2021 წლებში,
ჩაშლილი შემდეგი კლასიფიკაციით:
- დასახელება
-წლიური გეგმა
-შესრულება
ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული
ფორმატით- excel.
ასევე გიგზავნით გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფაილს, მაგალითისთვის,
რათა უკეთ აგიხსნათ რა
ტიპის ინფორმაციას ვითხოვ.
[6]http://www.gori.mun.gov.ge/index.php/pub...
(მე-6 გვერდიდან)
გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება
პატივისცემით,
მართა მხეიძე

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და
“ღია მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის
გამოთხოვის პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ
ელ-ფოსტაზე წერილის გაგზავნით:
[7][მოთხოვნის #960 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და
ეს წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის
შესახებ, რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია:
[8][ელ-ფოსტა]
[9]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[10]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]
2. mailto:[ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]
3. https://drive.google.com/file/d/1P8oNI8a...
4. https://drive.google.com/file/d/1P8oNI8a...
5. mailto:[ელ-ფოსტა]
6. http://www.gori.mun.gov.ge/index.php/pub...
7. mailto:[ელ-ფოსტა]
8. mailto:[ელ-ფოსტა]
9. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
10. http://askgov.ge/ka/help/officers

მოგესალმებით,
ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
მადლობა გადმოგზავნილი ინფორმაციისთვის, თუმცა ჩემს თავდაპირველ წერილში გთხოვდით 2011-2021 წლების მონაცემებს . თქვენგან მხოლოდ 2021 წლის მონაცემები მივიღე, word-ის ფორმატით. შეგახსენებთ, რომ განცხადებაში მითითებული მაქვს, რომ ელექტრონული ფორმატით excel-ით გამოგეგზავნათ. "საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა", მუხლი 37-ე თანახმად, ყველას აქვს უფლება მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია მისი ფიზიკური ფორმისა და შენახვის მდგომარეობის მიუხედავად და აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა. შესაბამისად ,გთხოვთ, სრულად გადმოაგზავნოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია excel-ის ფორმატით.

პატივისცემით,
მართა

oni sakrebulo, ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 თანდართული დოკუმენტი

пн, 22 авг. 2022 г. в 12:15, მართა
<[1][მოთხოვნის #960 ელ-ფოსტა]>:

მოგესალმებით,
ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე
პასუხისმგებელ პირს.
მადლობა გადმოგზავნილი ინფორმაციისთვის, თუმცა ჩემს თავდაპირველ წერილში
გთხოვდით 2011-2021 წლების მონაცემებს . თქვენგან მხოლოდ 2021 წლის
მონაცემები მივიღე, word-ის ფორმატით. შეგახსენებთ, რომ განცხადებაში
მითითებული მაქვს, რომ ელექტრონული ფორმატით excel-ით გამოგეგზავნათ.
"საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა", მუხლი 37-ე თანახმად,  ყველას აქვს უფლება
მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია მისი ფიზიკური ფორმისა და შენახვის
მდგომარეობის მიუხედავად და აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა.
შესაბამისად ,გთხოვთ, სრულად გადმოაგზავნოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია excel-ის
ფორმატით.

პატივისცემით,
მართა

ციტატირებული სექციების ჩვენება