მოგესალმებით,
ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ მონაცემები 2011-2021 წლებში, ჩაშლილი შემდეგი კლასიფიკაციით:
- დასახელება
-წლიური გეგმა
-შესრულება
ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით- excel.
ასევე გიგზავნით გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფაილს, მაგალითისთვის, რათა უკეთ აგიხსნათ რა
ტიპის ინფორმაციას ვითხოვ. http://www.gori.mun.gov.ge/index.php/pub... (მე-6 გვერდიდან)
გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება
პატივისცემით,
მართა მხეიძე

oni sakrebulo, ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

3 თანდართული დოკუმენტი

пн, 22 авг. 2022 г. в 11:20, oni sakrebulo <[1][ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]>:

пн, 22 авг. 2022 г. в 11:17, oni sakrebulo <[2][ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]>:

[3][IMG][4] შესრულება 2019 წლის (1).xls

чт, 18 авг. 2022 г. в 17:11, მართა
<[5][მოთხოვნის #960 ელ-ფოსტა]>:

მოგესალმებით,
ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე
პასუხისმგებელ პირს.
საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ მონაცემები 2011-2021 წლებში,
ჩაშლილი შემდეგი კლასიფიკაციით:
- დასახელება
-წლიური გეგმა
-შესრულება
ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული
ფორმატით- excel.
ასევე გიგზავნით გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფაილს, მაგალითისთვის,
რათა უკეთ აგიხსნათ რა
ტიპის ინფორმაციას ვითხოვ.
[6]http://www.gori.mun.gov.ge/index.php/pub...
(მე-6 გვერდიდან)
გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება
პატივისცემით,
მართა მხეიძე

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და
“ღია მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის
გამოთხოვის პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ
ელ-ფოსტაზე წერილის გაგზავნით:
[7][მოთხოვნის #960 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და
ეს წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის
შესახებ, რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია:
[8][ელ-ფოსტა]
[9]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[10]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]
2. mailto:[ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]
3. https://drive.google.com/file/d/1P8oNI8a...
4. https://drive.google.com/file/d/1P8oNI8a...
5. mailto:[ელ-ფოსტა]
6. http://www.gori.mun.gov.ge/index.php/pub...
7. mailto:[ელ-ფოსტა]
8. mailto:[ელ-ფოსტა]
9. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
10. http://askgov.ge/ka/help/officers

მოგესალმებით,
ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
მადლობა გადმოგზავნილი ინფორმაციისთვის, თუმცა ჩემს თავდაპირველ წერილში გთხოვდით 2011-2021 წლების მონაცემებს . თქვენგან მხოლოდ 2021 წლის მონაცემები მივიღე, word-ის ფორმატით. შეგახსენებთ, რომ განცხადებაში მითითებული მაქვს, რომ ელექტრონული ფორმატით excel-ით გამოგეგზავნათ. "საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა", მუხლი 37-ე თანახმად, ყველას აქვს უფლება მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია მისი ფიზიკური ფორმისა და შენახვის მდგომარეობის მიუხედავად და აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა. შესაბამისად ,გთხოვთ, სრულად გადმოაგზავნოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია excel-ის ფორმატით.

პატივისცემით,
მართა

oni sakrebulo, ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 თანდართული დოკუმენტი

пн, 22 авг. 2022 г. в 12:15, მართა
<[1][მოთხოვნის #960 ელ-ფოსტა]>:

მოგესალმებით,
ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე
პასუხისმგებელ პირს.
მადლობა გადმოგზავნილი ინფორმაციისთვის, თუმცა ჩემს თავდაპირველ წერილში
გთხოვდით 2011-2021 წლების მონაცემებს . თქვენგან მხოლოდ 2021 წლის
მონაცემები მივიღე, word-ის ფორმატით. შეგახსენებთ, რომ განცხადებაში
მითითებული მაქვს, რომ ელექტრონული ფორმატით excel-ით გამოგეგზავნათ.
"საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა", მუხლი 37-ე თანახმად,  ყველას აქვს უფლება
მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია მისი ფიზიკური ფორმისა და შენახვის
მდგომარეობის მიუხედავად და აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა.
შესაბამისად ,გთხოვთ, სრულად გადმოაგზავნოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია excel-ის
ფორმატით.

პატივისცემით,
მართა

ციტატირებული სექციების ჩვენება