მიგრაციის და დასაქმების კვარტლური მონაცემები

Lika Lomtadzeმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ამ მოთხოვნაზე პასუხი ძალიან აგვიანებს. კანონის თანახმად, ამ დროისთვის, საჯარო დაწესებულებას სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საპასუხო წერილი უკვე უნდა გამოეგზავნა (დეტალები). შეგიძლია გაასაჩივრო შიდა გასაუბრების მოთხოვნით.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2010 წლიდან დღემდე კვარტლური მონაცემები მიგრაციის და დასაქმების შესახებ სქესის მიხედვით, ცალ-ცალკე excel-ის ფაილებში.
ასევე, არსებობის შემთხვევაში, მსურს კვარტლური მონაცემები ოჯახში ძალადობის შემთხვევეის რაოდენობაზე 2010 წლიდან.
მონაცემები მჭირდება საბაკალავრო კვლევისთვის.

პატივისცემით,

Lika Lomtadze